Η Κυρα-Φύση και ο κακός ρύπος

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διαβάσαμε το βιβλίο «Η Κυρα-Φύση και ο κακός Ρύπος»

Στη συνέχεια με αφορμή ότι στο βιβλίο αναφέρεται ότι η κυρα Φύση έχει 7 παιδιά προσπαθήσαμε να μαντέψουμε ποια μπορεί να είναι αυτά:

Τα 7 παιδιά είναι:

  1. Η Θάλασσα
  2. Ο αέρας
  3. Το έδαφος
  4. Τα ποτάμια
  5. Τα δέντρα
  6. Τα ζώα
  7. Ο άνθρωπος

Έπειτα ζωγραφίσαμε την κυρα Φύση με τα παιδιά της αλλά και πως είναι με την κυρ- Φύση και πως με τον κακό Ρύπο. Παρακολουθήστε το βιντεάκι με τις ζωγραφιές μας

Φύλλα εργασίας: