2ο & 3o εργαστήριο του 1ου θεματικού κύκλου

2ο εργαστήριο- Ανίχνευση αρχικών ιδεών (2 διδακτική ώρα)

 

Δραστηριότητα: «Η αρχική μου ιδέα…!» Πρόκειται για δραστηριότητα κινητική συγκέντρωσης με ατομικό ιχνογράφημα και συνέντευξη «στο αυτί».

Στο πάτωμα τοποθετούνται πράσινα χαρτιά και μαρκαδόροι. Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο με τον ρυθμό ενός μουσικού οργάνου και με εναλλαγή του ρυθμού από τη νηπιαγωγό. Στη συνέχεια καλούνται να επιλέξουν ένα πράσινο χαρτί και να ζωγραφίσουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε τη λέξη συνεργασία.

Σημειώνουμε ότι αυτές οι ατομικές καταγραφές και τα ιχνογραφήματα έχουν καταχωρηθεί στο portfolio καθώς και θα αξιοποιηθούν πάλι στο 7ο εργαστήριο για αντιπαραβολή αρχικών και τελικών ιδεών.

 

414647400 338504429110856 5211111792880895755 n      IMG 7784

 

IMG 77874

3ο εργαστήριο- Ικανότητες επικοινωνίας: (1 διδακτική ώρα)

Όλες οι δραστηριότητες του 3ου εργαστηρίου περιέχουν συνεργασία σε δυο επίπεδα: ανά ζεύγη και σε μικρές υποομάδες.

Δραστηριότητα 1η : «Καλωσορίζοντας τους εξωγήινους! » Πρόκειται για δραστηριότητα συνεργασίας ανά ζεύγη.

Ελεύθεροι αυτοσχεδιασμοί και τεχνικές θεάτρου.

Αυτό-αξιολόγηση μαθητών/-τριών σε Ολομέλεια.

Αξιοποίηση τις ρουτίνας σκέψης – καταχώρηση στο Portfolio μαθητή/-τριας.

Οι μαθητέ/-τριες είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες επιλέγοντας εάν θέλουν να είναι στην ομάδα των εξωγήινων ή στην ομάδα των ανθρώπων/γήινων.

Ξεκινήσαμε λέγοντας στα παιδιά ότι: «έχουνε έρθει κάποιοι ωραίοι και γλυκούληδες εξωγήινοι στο σχολείο μας σήμερα με χαρά να μας γνωρίσουν και έχουν πάρα πολλά και ωραία και ενδιαφέρονται πράγματα να μας πουν για τον πλανήτη και τα μέρη που ζούνε.

Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να μιλήσουν στη δική μας γλώσσα και θα χρειαστούν κάποιον μεταφραστή». Σε αυτό το σημείο χωρίζουμε τα παιδιά ανά ζεύγη.

Πρέπει να είναι ένας εξωγήινος και ένας γήινος μεταφραστής σε κάθε ζευγάρι.

Η οδηγία είναι ότι ο εξωγήινος μιλά σε μία γλώσσα ακαταλαβίστικη (αυτοσχεδιάζοντας φυσικά) και λέει μία ή δύο προτάσεις, κάνει παύση δίνοντας χρόνο στον γήινο μεταφραστή του να μεταφράσει στο κοινό όσα έχει ακούσει από τον εξωγήινο.

Επισημαίνεται ότι η δραστηριότητα είχε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και τα παιδιά χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει.

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να κάνουν αυτό-αξιολόγηση επιλέγοντας ένα από τα τρια προσωπάκια αυτό-αξιολόγησης (τα κατάφερα ικανοποιητικά-μέτρια-καθόλου)

Δραστηριότητα 2η :«Και οι γάτες είχαν τη δική τους ιστορία!» (2η διδακτική ώρα)

Πρόκειται για δραστηριότητα συνεργασίας ανά ζεύγη.

Ελεύθεροι αυτοσχεδιασμοί και τεχνικές θεάτρου.

Αυτό-αξιολόγηση μαθητών/-τριών σε Ολομέλεια.

Αξιοποίηση ρουτίνας σκέψης –καταχώρηση στο Portfolio μαθητή/-τριας.

Μετά τη φάση της αυτοαξιολόγησης της 1ης δραστηριότητας, συνεχίσαμε  και λέμε στα παιδιά ότι οι εξωγήινοι έφεραν μαζί και τις γάτες τους.

Τα παιδιά που ήτανε μεταφραστές μεταμορφώνονται σε γάτες και βάζουμε μία μουσική προκειμένου οι γάτες να κινηθούν στο χώρο.

Οι εξωγήινοι -που μετά από την παραμονή τους στην γη έμαθαν τελικά να μιλάνε τη γλώσσα μας- κυνηγάνε με τη μουσική τις γάτες, ώσπου ο καθένας να πιάσει από μία γάτα. Τα ζευγάρια γάτα – εξωγήινος, ο οποίος που τώρα έχει μάθει να μιλάει ελληνικά) κάθονταν σε ένα χώρο απέναντι από το μπλέ πανί.

Οι γάτες είχαν και αυτές να μας πουν την ιστορία τους από το μέρος που ζούσαν  και το ταξίδι του. Καλέσαμε πάλι τα καινούργια ζευγάρια 1-1 στο μπλέ πανί και με την προηγούμενη ίδια διαδικασία οι γάτες μιλούσαν στη γλώσσα τους νιαουρίζοντας και κάνοντας κινήσεις και ήχους.

Αφήσαμε λίγο χρόνο παύση για τους μεταφραστές και οι εξωγήινοι-ιδιοκτήτες τους μας μετάφρασαν τι λένε οι γάτες.

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνταν  να κάνουν αυτό-αξιολόγηση επιλέγοντας ένα από τα τρία  προσωπάκια αυτό-αξιολόγησης (τα κατάφερα ικανοποιητικά-μέτρια-καθόλου)

Τέλος, αξιοποιήθηκε μια Ρουτίνα από τις ρουτίνες σκέψης για να κλείσει τη δραστηριότητα,

και για να μπορέσει στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί και στο Portfolio μαθητή/- τριας.

 

Δραστηριότητα 3 (3η διδακτική ώρα)

Δραστηριότητα  : «Οι Κοντοπυθαρούληδες-εφευρέτες μας δίνουν οδηγίες από μακριά!» Πρόκειται για δραστηριότητα συνεργασίας σε υποομάδες. (Δραστηριότητα αυτοσχεδιασμού και κατασκευής.

-Αυτοαξιολόγηση μαθητών/-τριών σε Ολομέλεια.

-Να συνεργαστούν σε μικρότερες και μεγαλύτερες ομάδες .

-Να αναστοχαστούν και να συζητήσουν για τις συμπεριφορές που εμποδίζουν ή διευκολύνουν τη συνεργασία σε ομάδες).

Αυτοί λοιπόν, είχαν εφεύρει διάφορες μηχανές που είναι πολύ βοηθητικές ειδικά για τα παιχνίδια των παιδιών!

Το πρόβλημα είναι ότι οι Κοντοπυθαρούληδες-εφευρέτες έμειναν στη Χώρα τους στον πλανήτη τους και ο μόνος τρόπος να μας δώσουν τις οδηγίες είναι να μιλήσουμε μέσα από ασυρμάτους.

Τα παιδιά σε αυτό το σημείο διάλεξαν εάν ήθελαν να είναι στην ομάδα των Κοντοπυθαρούληδων-εφευρετών ή να είναι στην ομάδα των παιδιών που θα πάρουν οδηγίες από τους εφευρέτες μέσω ασυρμάτου χωρίς να τους βλέπουν. Τα παιδιά που θα εκτελούσαν  τις εντολές από τους εφευρέτες θα είχαν  διαθέσιμα υλικά στα τραπεζάκια τους έτσι ώστε, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα άκουσαν να κατασκευάσουν τις μηχανές.

Αφού έγιναν τα ζευγάρια,  υψώθηκε  από άκρη σε άκρη στο μέσο του τραπεζιού χαρτόνι έτσι ώστε να κρύψει τους Κοντοπυθαρούληδες-εφευρέτες από πίσω.

Σκοπός ήταν να μην υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των εφευρετών και των παιδιών γιατί οι οδηγίες πρέπει να δίνονται υποτίθεται μέσω Ασυρμάτου.

Με αυτό προσπαθήσαμε  να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε πως θα συνεργαστούν τα παιδιά τόσο μεταξύ τους στην ίδια ομάδα, όσο και ανάμεσα από τις δύο ομάδες χωρίς οπτική επαφή. Για παράδειγμα, οι Κοντοπυθαρούληδες-εφευρέτες μπορούν να δίνουν οδηγίες και να αναπτύσσεται ένας διάλογος όπως:- πάρε τον κύβο και τοποθέτησέ τον πάνω στον κύλινδρο.

– σε ποιο σημείο του τραπεζιού πάνω πάνω;

-όχι κάτω δεξιά.

Στη συνέχεια πάρε το πράσινο ορθογώνιο και τοποθέτησέ το κάθετα

-κάτω δεξιά ή αριστερά;

-όχι στο πάνω! κ.ο.κ.

Εδώ αξιολογήθηκε  ο βαθμός συνεργασίας στην λεκτική επικοινωνία χωρίς οπτική επαφή και φυσικά οι ομάδες που εκτελούν τις εντολές να μπορούν μεταξύ τους να συνεργαστούν επιλύοντας τυχόν συγκρούσεις και διαφωνίες.

Στη συνέχεια τα παιδιά καλέστηκαν να κάνουν αυτό-αξιολόγηση επιλέγοντας ένα από τα τρία προσωπάκια αυτό-αξιολόγησης (τα κατάφερα ικανοποιητικά-μέτρια-καθόλου)

414653863 340469978788001 2996565679537435363 n

414674186 3855898651306202 5925011735245844967 n2

1ος θεματικός κύκλος-εργαστηρίων δεξιοτήτων

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη Υποθεματική Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Τίτλος: Συνεργασία στο Νηπιαγωγείο

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, Δεξιότητες για τη Ζωή, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη επιλέξαμε το θέμα ” H Συνεργασία στο Νηπιαγωγείο”

Το παρόν πρόγραμμα εντάσσεται στον κύκλο «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ: Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη», πιο συγκεκριμένα στην επιμέρους θεματική ενότητα της προώθησης του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου. Είναι εγκεκριμένο και προτείνεται από το Ι.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας.

Οι στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται βάσει των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες: Δεξιότητες Μάθησης, Δεξιότητες Ζωής, Δεξιότητες του Νου και Δεξιότητες της Τεχνολογίας και της Επιστήμης. Στα προτεινόμενα εργαστήρια δίνεται κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη Δεξιοτήτων Μάθησης και πιο συγκεκριμένα Δεξιοτήτων Επικοινωνίας Κριτικής σκέψης και Συνεργασίας στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Κοινωνικής Ζωής: Κοινωνικές Δεξιότητες, Ενσυναίσθηση Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα και Πρωτοβουλία και στις Δεξιότητες του Νου Στρατηγική Σκέψη Επίλυση Προβλημάτων Μελέτη Περιπτώσεων και Κατασκευές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έννοιας της συνεργασίας στο νηπιαγωγείο. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε πολλά παιχνίδια σε ζευγάρια, μικρές ομάδες, αλλά και στην ολομέλεια με σκοπό να εξοικειωθούν με τον «άλλο», να αλληλοεπιδράσουν, να επικοινωνήσουν, να βρουν λύσεις σε τυχόν διαφωνίες και συγκρούσεις προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας.

Στις ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αξιοποιήθηκαν παιχνίδια σε ζευγάρια και σε ομάδες, τεχνικές θεάτρου, ταινίες μικρού μήκους, δραματοποίηση, τραγούδια, κατασκευές ομαδικής αφίσας, πίνακες ζωγραφικής και θεατρικό παιχνίδι.  Ακολούθησαν συζήτηση,  φύλλα εργασίας με στόχο να συσχετιστεί το περιεχόμενο των δράσεων- δραστηριοτήτων με το περιεχόμενο του θέματος των εργαστηρίων ώστε να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα, η κριτική σκέψη, να ενεργοποιηθεί η σκέψη και το συναίσθημα.

 

1 ο εργαστήριο- Συγκρότηση ομάδας: (1 διδακτική ώρα)

Δραστηριότητα 1α: «Αισθητικοκινητική δράση –χρήση σώματος για ζέσταμα» Πρόκειται για κινητική δραστηριότητα με ελεύθερη κίνηση για απελευθέρωση του σώματος και της σκέψης.

Περπατήματα ελευθέρα χωρίς μουσική-κάνω όποια κίνηση θέλω-ήχος στοπ

Περπατήματα ελεύθερα κάνω ό,τι θέλω ήχος στοπ και ένας ήχος.

Κίνηση – ήχος – στοπ κίνηση που μου αρέσει. Επανάληψη

IMG 20240131 160642 1 IMG 20240131 160616 1

IMG 20240131 160211 1 IMG 20240131 160545 1

 

Δραστηριότητα 1β : «Αισθητικοκινητική δράση –χρήση σώματος ως εκφραστικό μέσο» Πρόκειται για κινητική δραστηριότητα με αξιοποίηση παιχνιδιών Α΄ φάσης Θεατρικού Παιχνιδιού και ταυτόχρονη αξιοποίηση παιχνιδιών συνεργασίας.)

Στόχος να κινηθούν Τα παιδιά ελεύθερα  εκφράζονται μέσω του σώματός τους και της χρήσης σύντομου λόγου. Μουσική και…ΣΤΟΠ! Μόλις η μουσική ξανά αρχίσει «κινούμαι στο ένα πόδι» …ΣΤΟΠ… « κινούμαι με τα πόδια λυγισμένα» ΣΤΟΠ «κινούμαι βιαστικά… ΣΤΟΠ …νυσταγμένα… κ.ο.κ.

ΣΤΟΠ «τώρα κινούμαι όπως θέλω εγώ και παρατηρώ την κίνηση των άλλων γύρω μου παρατηρώ με ποιου συμμαθητή μου την κίνηση ταιριάζει η δική μου κίνηση και στο επόμενο ΣΤΟΠ γίναμε ζευγάρι»

Μένουν όλοι ακίνητοι, έπειτα η νηπιαγωγός  άγγιζε κάποιο ζευγάρι και του έλεγε να συστηθεί από κοινού δηλαδή να πούνε τα ονόματά τους και οι δύο.

Δραστηριότητα 2η :(2η διδακτική ώρα)

«Πάρε τη θέση του άλλου αλλά να τον/την κοιτάς στα μάτια !» Πρόκειται για κινητική δραστηριότητα με αξιοποίηση παιχνιδιών Α΄ φάσης θεατρικού παιχνιδιού.

Να καταγράψουν τους κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας «Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας»

Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στα αντανακλαστικά και στο ζέσταμα του σώματος, τα οποία είναι στοιχεία που βοηθούν στην προετοιμασία της ομάδας.

Κάθονται στον κύκλο με τις καρέκλες.

Κάθονται όλοι στις καρέκλες εκτός από έναν ο οποίος θα πρέπει στη διάρκεια του παιχνιδιού να βρει καρέκλα να κάτσει και να αφήσει άλλον όρθιο.

Το παιχνίδι απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά και συνεργασία χωρίς λόγια. Στόχος είναι κάθε παιδί να αλλάξει καρέκλα και να βρει μία άλλη χωρίς να χάσει τη θέση του.

Για να γίνει αυτό πρέπει η ομάδα να είναι σιωπηλή και να κοιτάζεται μόνο στα μάτια. «Κοιτάζω τους άλλους γύρω μου στα μάτια και όταν νιώθω ότι κάποιος είναι έτοιμος να αλλάξει μαζί μου καρέκλα  προσπαθώ να έχω οπτική επαφή μαζί του να συνεννοηθώ χωρίς να μιλήσω και την κατάλληλη στιγμή να σηκωθούμε και οι δύο να ανταλλάξουμε γρήγορα θέσεις προτού προλάβει ο όρθιος να καθίσει σε κάποια από αυτές».

Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει τη μη λεκτική επικοινωνία την οπτική συνεννόηση και συνεργασία σημαντικό είναι ο καθένας να πάει μόνο στην καρέκλα αυτού με τον οποίον έχει κοιταχτεί.

Άρα μόνο δύο άτομα κάθε φορά θα σηκωθούν, όχι ένας. Εξηγήσαμε στα παιδιά πως δεν αρκεί μόνο να κοιτάξω κάποιον θα πρέπει και αυτός να με έχει κοιτάξει και να έχουμε επικοινωνήσει χωρίς να μιλήσει ο ένας τον άλλον.

 

 

           IMG 20240202 0936073

 

Ενημερωτική συνάντηση γονέων & κηδεμόνων

Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση Α΄τριμήνου   στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας ,  για ενημέρωση  από το Σύλλογο Γονέων – κηδεμόνων  και ανανέωση των μελών  του με  νέες υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση των γονέων από τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, για την παιδαγωγική λειτουργία και εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου, την  παρουσίαση του 1ου θεματικού κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων, καθώς και  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία θα συμμετέχουν οι μικροί μαθητές/τριες  μας τη σχολική χρονιά 2023-2024.

 

IMG 83021

 

Επέτειος του Πολυτεχνείου

Οι μικροί μαθητές/τριες με χαρά και ενθουσιασμό συμμετείχαν στην παράσταση του κουκλοθέατρου με θέμα  <<Ντενεκεδούπολη>> ,βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ευγενίας Φακίνου.

Τα παιδιά, μέσα από την ιστορία της Ντενεκεδούπολης αντιλήφθηκαν τις αξίες της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας στη ζωή των λαών.

Επίσης με το σύνθημα ΄΄ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ το οποίο ακούστηκε από τα παιδιά ,γιορτάσαμε και φέτος την επέτειο του Πολυτεχνείου ,σε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα συγκίνησης και ενθουσιασμού, συμμετέχοντας σε  δράσεις του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των νηπίων στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

IMG 20240131 160238IMG 8293IMG 8300

Ελληνόπουλα περήφανα

Οι μικροί μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου μας, γιορτάζουν την εθνική επέτειο του ΟΧΙ και συμμετέχουν με δραστηριότητες στην ανάδειξη των ιδανικών της ελευθερίας ,της ειρήνης τιμώντας την μνήμη των ηρώων μας.

 

IMG 20240202 094423    IMG 20240202 155358IMG 20240202 094052   IMG 20240202 155242

IMG 20240202 155206      IMG 20240202 154749

IMG 20240202 155116    IMG 20240202 154846

Πρόσκληση στη συγγραφέα Ματίνα Ζαγκότη.

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας ,των μαθητών/τριών  του 27ου Νηπιαγωγείου Λάρισας και των μαθητών/τριών των Α΄, Β΄ τάξεων του 18ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Νηπιαγωγείου της συγγραφέα Ματίνας Ζαγκότη, για την ανάγνωση του παιδικού βιβλίου της «Τα φτερά της φιλίας»

Μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και την αξία του να μοιράζεσαι…

Η ιστορία μιλά για μια μικρή χαριτωμένη πασχαλίτσα, που παρόλο που εξωτερικά έμοιαζε με όλες τις άλλες, ήταν ωστόσο πολύ ιδιαίτερη…

Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό που την έκανε να διαφέρει, ήταν πως είχε γεννηθεί με ένα αδύναμο φτερό κι έτσι δεν μπορούσε να πετάξει.

Όμως μία απρόσμενη συνάντηση θα της δείξει πως η δύναμη της φιλίας μπορεί να μετατρέψει τις αδυναμίες σε δυνάμεις και πως όταν μοιράζεσαι, όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν!

Οι θεματικές της ιστορίας είναι η διαφορετικότητα, η δύναμη της φιλίας και της οικογένειας, η φιλαναγνωσία και η αγάπη.

        .IMG 8319     IMG 20240131 160303

Τα χρώματα και τα σχήματα στο Νηπιαγωγείο μας.

Ξεκινήσαμε και τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου μας τη θεματική ενότητα μιλώντας για τα χρώματα. Ένα θέμα που πάντα αρέσει και ενθουσιάζει τα παιδιά….

48   49   50

Ακούσαμε το τραγούδι “Επτά ποτάμια” , παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο το βιβλίο «Το παραμύθι με τα χρώματα», συμφωνήσαμε πως τα χρώματα ομορφαίνουν τη ζωή μας. Κάναμε 2το πείραμα με το ουράνιο τόξο από κινούμενο νερό . Τέλος,  μιλήσαμε για το ουράνιο τόξο, βάλαμε τα χρώματα στη σειρά και φτιάξαμε το δικό μας…..

Συνειδητοποιώντας πως κάθε τι που έχει χρώμα έχει και σχήμα μεταφερόμαστε στα σχήματα…. Το κάθε τμήμα προσέγγισε την θεματική ενότητα ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών…Από το μικρό σημαδάκι την τελίτσα ή κουκιδίτσα τραβάμε κάθετες, οριζόντιες, πλάγιες καμπύλες γραμμές που αν τις ενώσεις δημιουργείς σχήματα.

Α’ ΦΑΣΗ-ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

 

Δραστηριότητα 1:  

414658754 694472956129073 8183032455693686117 n

414721489 1555755081854267 3167366286654285618 n 1416707347 2716756635147301 6345826243427532686 n

Για  την  ενεργοποίηση  του  ενδιαφέροντος  των  παιδιών   τοποθετήθηκαν στο κέντρο παρατήρησης διάφορα αντικείμενα  σε εμφανή σημεία. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα αντικείμενα που έχουμε τοποθετήσει στον χώρο (ρόδες από αυτοκινητάκια, ρολόγια, κουμπιά, χαρτόνια κομμένα σε σχήμα κύκλου, στεφάνια, διαβήτες). Εμείς τα παροτρύναμε  με διάφορες ερωτήσεις σε αυτό, όπως για παράδειγμα « τι σχήμα μοιάζει να έχει αυτό το αντικείμενο που κρατάς;», « υπάρχει κάποιο άλλο εδώ που να του μοιάζει;», «περίγραψέ μου το σχήμα του ρολογιού που κρατάς», « πως πιστεύεις ότι λειτουργεί αυτό το εργαλείο;» (αναφερόμενοι στο διαβήτη) κτλ. Εμείς καταγράφουμε τις ιδέες τους σε ένα χαρτόνι που έχουμε κρεμάσει στον πίνακα. Διαβάζουμε το βιβλίο “Η Τελεία” , που δείχνει την αξία του ρόλου του δασκάλου και τη δύναμη που κάνει τους μαθητές του, να πιστέψουν στον εαυτό τους. Ακολουθεί συζήτηση  για το σημείο και τις άλλες ονομασίες του (κουκίδα, πουά, τελεία…)  και ερωτήσεις των παιδιών για το αν η Λία , η ηρωίδα του βιβλίου, έγινε τελικά ζωγράφος…

Δραστηριότητα 2: Σειροθέτηση με κριτήριο το μέγεθος  (τελείες  μεγάλες – μικρές)

414518086 387928423607489 8085328013392014008 n 1

 

Δραστηριότητα  3:

 

43       44

 

46     45

47

Παρουσίαση  βίντεο  αφόρμησης για γνωριμία με την Γιαγιόι Κουσάμα από την Ιαπωνία, καλλιτέχνιδα που ακόμη και στα 90 της χρόνια ζωγραφίζει με τελείες…- Μάθαμε για τη ζωή της την είδαμε  σε video  να ζωγραφίζει.- Η ζωγράφος Γιαγιόι Κουσάμα ,  δημιούργησε ένα περιβάλλον στο οποίο έβαψε με λευκό φωτεινό χρώμα τα έπιπλα (καρέκλες, τραπέζι, πιάνο, βιβλιοθήκη) τον τοίχο του δωματίου, το πάτωμα, τα αντικείμενα. Αυτός ο χώρος αποτέλεσε τον λευκό καμβά για το project. -Είδαμε επίσης τα “Mirrored Rooms”, τα μαγικά δωμάτια αντικατοπτρισμών με τις ατέλειωτες αντανακλάσεις,   τα δωμάτια, με τις κολοκύθες…