Τα παιδιά ενώνουν τα χέρια τους και αγκαλιάζουν τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Στη σχολική μας μονάδα αποφασίσαμε  να υλοποιήσουμε εθνικό

πρόγραμμα με τίτλο:

«Τα παιδιά ενώνουν τα χέρια τους και αγκαλιάζουν τον κόσμο που μας

περιβάλλει».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

και υποβλήθηκε στην Υπεύθυνη Εκπαιδευτικό Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας

Εκπ/σης Λάρισας.

Οι Θεματικές ενότητες που προσεγγίσαμε είναι:

H γειτονιά του σχολείου μας , φροντίζουμε το σχολείο μας και το περιβάλλον, μαθαίνοντας

για την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Θεωρούμε ότι ο καλύτερος χώρος δράσης, είναι το άμεσο περιβάλλον και ότι οι μαθητές/τριες

θα πρέπει να αποκτήσουν μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία, όλα εκείνα τα απαραίτητα

εφόδια και προσόντα, ώστε να γίνουν αυριανοί ενεργοί πολίτες.ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ