Επιμορφωτική συνάντηση για γονείς-κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο προς το Δημοτικό Σχολείο» ,  προσκλήθηκε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Αγωγής ΠΕ.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας  , κυρία Άρτεμις Παπαδημητρίου  σε επιμορφωτική συνάντηση για γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς,  προκειμένου να ενημερώσει για την ομαλή μετάβαση των νηπίων μας προς τη νέα σχολική βαθμίδα.

Η κυρία Παπαδημητρίου ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας και η συζήτηση που ακολούθησε, αποδείχθηκε εποικοδομητική για όλους τους παρευρισκόμενους ,καθώς ενημερώθηκαν ώστε η μετάβαση των νηπίων να πραγματοποιηθεί με ευκολία, προς όφελος όλης της οικογένειας.

Η κυρία Παπαδημητρίου με την επιστημονική της κατάρτιση και την  εμπειρία της στο χώρο της εκπαίδευσης, μπόρεσε να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα οδηγήσουν μόνο σε θετικά αποτελέσματα.

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ