Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το Σχολικό Έτος 2024-25-Παράταση έως τις 27 Μαρτίου 2024

Ανακοινώσεις Γενικά

Τη σχολική χρονιά 2024-25  στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και που διαμένουν εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του 27ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. Δείτε τα όρια της σχολικής Περιφέρειας εδώ.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 – 27/03/2024 από τις 8.30 π.μ. – 09.30 π.μ. από Δευτέρα έως Πέμπτη και 12:00-13:00 την Παρασκευή  κατόπιν ραντεβού έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση (2310927743 & 2311230145 ). Προσέλευση από την είσοδο της οδού Καισαρείας 15.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Αίτηση Εγγραφής υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς (ανεξαρτήτου επιμέλειας)Δίνεται από το σχολείο .
  2. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, όπου φαίνονται μόνο το όνομα και η διεύθυνση, ή μισθωτήριο οικίας)
  4. Βιβλιάριο υγείας παιδιού ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Καλό είναι να έχουν φωτοτυπηθεί οι σελίδες όπου αναφέρονται τα εμβόλια.
  5. Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (Το Α.Δ.Υ.Μ. το κατεβάζετε από εδώ.) Το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
  6. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία (εφόσον υπάρχει) στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Πριν το ραντεβού σας στο σχολείο για την εγγραφή παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής: https://tinyurl.com/2024A27

Στο ραντεβού για την έγγραφη είναι απαραίτητο να προσέλθουν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά