Διαδικτυακό σεμινάριο για την τεχνική Light painting

Στις 29/11/2022 το εταιρικό σχολείο της Ιταλίας έκανε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την τεχνική του light painting στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συνεργατικού σχεδίου Erasmus+  Leap to the future στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.

Continue Reading