Νέα ευρωπαϊκή συνεργασία Erasmus+ για το σχολείο μας

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους του σχεδίου μας “Leap to the Furure” Eramus + KA220, έγινε στην αίθουσα προβολών του σχολείου μας μία παρουσίαση των κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων που παράχθηκαν.

Το έργο που αφορά τη συνεργασία του σχολείου μας με σχολεία από την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Γερμανία,, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία, έχει ως αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023.

Την παρουσίαση μπορείτε να δείτε εδώ.

ERASMUS leap to the furure