Σχέδιο δράσης 3ο Μέρος (Απρίλιος – Μάιος 2023)

3ο Μέρος του Σχεδίου δράσης του σχολείου μας

“Της ειρήνης μας τα περιστέρια, σφίγγουν του πλανήτης μας όλα τα χέρια”

κατά το δίμηνο Απρίλιος – Μάιος 2023.Λήψη αρχείου