Χριστούγεννα στο νηπιαγωγείο μας

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα στο νηπιαγωγείο μας, δημιουργήσαμε, κατασκευάσαμε, τυπώσαμε, ζωγραφίσαμε, στολίσαμε, κάναμε κολλάζ, κάρτες, φάτνες και άλλα πολλά!

οθόνης 853

οθόνης 852

οθόνης 851

οθόνης 850

οθόνης 846 οθόνης 847 οθόνης 848 οθόνης 849 οθόνης 854οθόνης 845