Σχέδιο δράσης 1ο Μέρος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022)

1ο Μέρος του Σχεδίου δράσης του σχολείου μας

“Της ειρήνης μας τα περιστέρια, σφίγγουν του πλανήτης μας όλα τα χέρια”

κατά το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022Λήψη αρχείου