Ποιο είναι το όνομά σου;

Αφού γνωρίσαμε και μάθαμε τις τελείες και τις γραμμές, προσπαθούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να γράψουμε τα ονόματα μας. Στην αρχή ξεκινάμε με το αρχικό γράμμα του κάθε ονόματος. Παίζουμε, δημιουργούμε, γράφουμε και μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε το αρχικό μας!

Στην συνέχεια, μαθαίνουμε το όνομα μας! Πόσα γράμματα έχει; Πόσες συλλαβές έχει; Έχουμε ίδια ονόματα μέσα στην τάξη μας; Ποιο όνομα είναι το μεγαλύτερο και ποιο το μικρότερο; Τα ονόματα μας, μας δίνουν έμπνευση  για δημιουργία!

Έχουμε πολλά και διαφορετικά ονόματα! Ελάτε να συστηθούμε……