Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Καινούριος χρόνος ήρθε και από τα πρώτα θέματα που ασχοληθήκαμε ήταν ο Κύκλος των Εποχών. Είδαμε στον υπολογιστή την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο και μιλήσαμε για την αλλαγή των εποχών. Είπαμε για τα χαρακτηριστικά τους , τους μήνες , είδαμε πίνακες ζωγραφικής , μάθαμε τραγούδια και κάναμε αρκετές κατασκευές.

Δείτε τις προσπάθειές μας.