Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου – Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.Λήψη αρχείου