Ψηφιακή Μέριμνα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 66702/ΓΔ4/08-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναρτούμε το εικαστικό και το επεξηγηματικό κείμενο που αφορά στη Ψηφιακή Μέριμνα.

Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων καθώς και τη διάρκεια του προγράμματος.Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου