Χρήσιμα στοιχεία για το self-test

Για τη διευκόλυνσή σας στη διενέργεια του self-test, μπορείτε να παρακολουθήσετε και να διαβάσετε τις οδηγίες-χρήσιμες συμβουλές που ακολουθούν…

 

Βίντεο με οδηγίες:

Οδηγίες χρήσης:

Η Σχολική Κάρτα για COVID-19:

 » Διαβάστε όλο το άρθρο