Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Οι εγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά

από τη Δευτέρα 01/03/2021 έως και το Σάββατο 20/03/2021

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και τις περσινές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας. Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που θα κατατεθούν στο Νηπιαγωγείο είναι:

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Για την εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα δεν υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (07:45-08:00) η μόνη προϋπόθεση είναι η εγγραφή και φοίτηση στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα. 

 

Το σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2016 και το 2017. Υπενθυμίζουμε ότι πλέον είναι υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου:

mail@26nip-acharn.att.sch.gr