Η Αλκυόνα και οι Αλκυονίδες μέρες!

Με αφορμή τις Αλκυονίδες μέρες μιλήσαμε για την αλκυόνα…

Αφηγηθήκαμε το μύθο της Αλκυόνης, μάθαμε πληροφορίες για την αλκυόνα, τη ζωγραφίσαμε, την κόψαμε κ κάθισε στο δέντρο μας…

Τέλος, κάναμε προμαθηματική εργασία…

…και τη ζωγραφίσαμε ελεύθερα!