Β1

Oδηγίες

Eπαναληπτικές ασκήσεις Πάσχα_1

Επανάληψη σε βασικά γραμματικά φαινόμενα

Απόστροφος

B1 αριθμοί στόχοι και προβλήματα

Αλφαβητική_σειρά

Προπαίδεια Α

https://youtu.be/DaaEqweYACM?list=PLvSSQ23lq_V5I6YQPoH_7vOdj0Ak18pIt

https://youtu.be/rlzpsIoJyQk

Διαλυτικά-1

https://www.youtube.com/watch?v=1h9jIdESssc

Δύο τόνοι

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική

Συνδυασμοί αυ και ευ

Προπαίδεια Β

Σωστές απαντήσεις γλώσσας Α-Τρίτη

Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας των τελευταίων μαθημάτων

Προπαιδεια Γ

Φτιάχνω μια ιστορία βλέποντας τις εικόνες

Αριθμητικές Πράξεις

Πράξεις – Απαντήσεις

Σημαντικές οδηγίες

Aσκήσεις Γλώσσας

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με κρατούμενο και δανεικό αντίστοιχα

Aπαντήσεις προσθέσεις και αφαιρέσεις με κρατούμενο και δανεικό αντίστοιχα

Tόνοι

Ασκήσεις Μαθηματικών

Αγαπητοί γονείς

Τα λαϊκά έθιμα κατά το σύγχρονο εορτασμό της Ανάστασης στην Ελλάδα

Γλώσσα Τόνοι

Μαθηματικά Προβλήματα

Aπαντήσεις Γλώσσας

Aπαντήσεις Μαθηματικά

Γλώσσα5 

Γλώσσα5 Λύσεις

Μαθηματικά 5

Μαθηματικά 5 Λύσεις

Ευχές