Β1

Υποκοριστικά και μεγεθυντικά

Επαναληπτικές ασκήσεις μαθηματικών

Προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

Τα μάθατε τα νέα Σύνθετες Λέξεις – Καταλήξεις

Κλίση επιθέτων και προπαίδειες

Επίθετα

Επίθετα ασκήσεις

Σημαντική ανακοίνωση προς γονείς

Κλίση επιθέτων

Κεφ.44 Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

Σύμβολα χάρτη

Πώς γράφω σωστά τους αριθμούς

Διάκριση ουδετέρων σε_-ι_και_θηλυκών_σε_-η

Κεφ.43 Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

Προτάσεις και προπαίδειες

Αντιγρφή ορθογραφία

Συνώνυμες λέξεις

Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα

Κεφ.42 Γνωρίζω το μέτρο

Ορθογραφία θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών

Γνωρίζω καλύτερα τους αριθμούς έως το 1000 (1)

Τουριστικός οδηγός γλώσσα

Οι αριθμοί μέχρι το 1000 (1)

Link για webex

Γενική πληθυντικού και τροπικά επιρρήματα

Aπαντήσεις γλώσσας

Παραγωγής λόγου

Ρήματα_σε_-ίζω

Aπαντήσεις στη γλώσσα

Ρήματα σε -ίζω και -αίνω

Απαντήσεις γλώσσας

Η προπαίδεια του 9

Ρήματα σε -ίζω γλώσσα

Απαντήσεις γλώσσας

Προβλήματα πράξεων

Απαντήσεις στα μαθηματικά

Ανάγνωση-Αντιγραφή-Ορθογραφία

Aσκήσεις με επιρρήματα

Aσκήσεις με επιρρήματα – απαντήσεις

Aσκήσεις με πράξεις και προπαίδειες

Aσκήσεις με πράξεις και προπαίδειες – απαντήσεις

Bάρος

Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών-γλώσσα – Αντιγραφή

Kλίση ουδέτερων ουσιαστικών-απαντήσεις

Διόρθωση στις εργασίες γλώσσας

Oυσιαστικά και ασκήσεις ορθογραφίας

Ουσιαστικά και ασκήσεις ορθογραφίας – Απαντήσεις

Προβλήματα με τα ρέστα-μαθηματικά

Απαντήσεις στα προβλήματα με τα ρέστα

Γράφω το δικό μου άρθρο

Γνωρίζω καλύτερα τα ευρώ μέσα από τις μαθηματικές πράξεις

Απαντήσεις στα μαθηματικά

Επιρρήματα και ουδέτερα ουσιαστικά

Aπαντήσεις στις ασκήσεις της γλώσσας

Eπανάληψη στις ξένες και αντίθετες λέξεις

Aπαντήσεις στις ασκήσεις της γλώσσας

Προβλήματα αφαίρεσης

Aπαντήσεις στα Μαθηματικά

Οδηγίες προς τους γονείς για την σύγχρονη εκπαίδευση

Γλώσσα 24-04-2020

Γλώσσα απαντήσεις

Μαθηματικά 24-04-2020

Γλώσσα επαναληπτικές ασκήσεις – Αντιγραφή-1

Γλώσσα επαναληπτικές ασκήσεις-απαντήσεις

Μαθηματικά επαναληπτικές ασκήσεις – Αντιγραφή

Mαθηματικά επαναληπτικές ασκήσεις απαντήσεις

Tόνοι

Tόνοι- Απαντήσεις

Προπαίδειες

Μαθηματικά Απαντήσεις