Προγραμματίζοντας τον υπολογιστή!

Τα πρώτα βήματα στη λογική του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών έκαναν οι μαθητές μας χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του Scratch, που αναπτύχθηκε ειδικά για μαθητές δημοτικού. Έφτιαξαν δικές τους διαδραστικές εφαρμογές και βαθμολόγησαν τους εαυτούς τους για το αποτέλεσμα. Μπορείτε να δείτε εδώ τα έργα που επέλεξαν οι ίδιοι ως καλύτερα, ένα από κάθε τμήμα της έκτης δημοτικού.

Στιγμιότυπα από τα έργα των τμημάτων στ3, στ2 και στ1

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ οι μαθητές μας υλοποίησαν παρουσιάσεις για κάθε πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Δημοσιεύεται μία ενδεικτική παρουσίαση για κάθε πλανήτη:

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: