Γεωμετρία σε … κίνηση!

Κλικ! Κάθετη από σημείο σε ευθεία

Κλικ! Παράλληλη από σημείο σε ευθεία

Κλικ! Ύψη τριγώνου

Γιατί το εμβαδόν του πλάγιου και το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου δίνονται από τον ίδιο τύπο; E = β Χ υ

Κλικ! Εμβαδόν τραπεζίου

Κλικ! Εμβαδόν τραπεζίου

Πώς μπορώ να λύσω προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά;

Οι μαθητές και η δασκάλα του Στ΄1  προτείνουν δύο παρουσιάσεις που μπορούν να φανούν χρήσιμες στους μαθητές των μεγάλων τάξεων ( ιδίως της Στ΄ τάξης ). Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις  στόχο τους έχουν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν κάποιους  τρόπους  με τους οποίους  θα μπορούσαν πολύ εύκολα να λύσουν προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά.

[slideboom id=510749&w=550&h=450]

[slideboom id=507807&w=550&h=450]

Μαθηματικά Στ΄ τάξης : Εξισώσεις

Οι μαθητές και η δασκάλα του Στ΄1 προτείνουν μια σειρά από δραστηριότητες, όπως παρουσιάσεις και on line ασκήσεις , στους μαθητές της έκτης, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις εξισώσεις… Κλικ στις εικόνες!

[slideboom id=491415&w=425&h=370]

A)Eξισώσεις on line! B)Μπορείς να περιγράψεις τα βήματα  που ακολούθησες; Κλικ στις εικόνες!
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ- Σειρά των πράξεων

Κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα ή εδώ  μπορείς να δεις ή και να αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου μια παρουσίαση που στόχο της έχει να σε βοηθήσει να μάθεις τη σειρά των πράξεων σε μια αριθμητική παράσταση.

 Για λίγη εξάσκηση on line  κλικ εδώ !