Γερμανικά

Γερμανικά για την Ε τάξη 27.05.20 λύσεις

Γερμανικά για την Ε τάξη 27.05.2020

Γερμανικά για την Ε τάξη 25.5.20 λύσεις

Γερμανικά για την Ε τάξη 25.05.20

Γερμανικά για την Ε τάξη 20.5.20

Γερμανικά για την Ε Τάξη 18.5.20

Γερμανικά για την Ε τάξη 13.5 20 λύσεις

Γερμανικά για την Ε τάξη 13.5.20

Γερμανικά για την Ε τάξη 11.5.20 λύσεις

Γερμανικά για την Ε τάξη 11.5.20

Γερμανικά για Ε Τάξη 6.5.20 λύσεις

Γερμανικά για Ε Τάξη 6.5.2020

Ασκήσεις για την Ε τάξη 4.05.20 Λύσεις

Ασκήσεις για την Ε τάξη 4.05.2020

Ασκήσεις για την Ε τάξη 29.04.20 Λύσεις

Ασκήσεις για την Ε τάξη 29.4.20

Γερμανικά για την Ε Τάξη 27.4.20 Λύσεις

Xρόνια πολλά και καλά

Γερμανικά για την Ε Τάξη 27.4.20

 

Γερμανικά για την ΣΤ τάξη 27.05.20 λύσεις

Γερμανικά για την ΣΤ τάξη 27.5.20

Γερμανικά για την ΣΤ τάξη 25.5.20 λύσεις

Γερμανικά για την ΣΤ τάξη 25.5.2020

Γερμανικά για την ΣΤ τάξη 20.5.20

Γερμανικά για την ΣΤ τάξη 18.5.20

Γερμανικά για την Στ τάξη 13.05.2020

Γερμανικά για την Στ Τάξη 11.05.2020

Γερμανικά ΣΤ Τάξη 6.5.20 λύσεις

Γερμανικά ΣΤ Τάξη 6.5.2020

Γερμανικά ΣΤ Τάξη 4.5.2020

Θεωρία και ασκήσεις για την ΣΤ Τάξη 28.04.20

Γερμανικά για την ΣΤ Τάξη 27.4.20 Λύσεις

Xρόνια πολλά και καλά

Γερμανικά για την ΣΤ Τάξη 27.4.20