Γ2

Χιόνι στη πόλη 1

Χιόνι στη πόλη 2

Χιονοθύελλα στη Σκύρο

Ορθογραφία -Χιόνι στη πόλη 2

Ορθογραφία- Χιονοθύελλα στη Σκύρο

Ορθογραφία – Χιόνι στη πόλη 1

Ρήματα σε -αίνω

Καταλήξεις ρημάτων

Καταλήξεις ρημάτων

Καταλήξεις ρημάτων 1

Ορθογραφία -Επιστροφή στα θρανία

Ορθογραφία Ταξίδι

Ορθογραφία-Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Ορθογραφία -Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι

Ορθογραφία -Θάλασσα

Ορθογραφία -Σχολείο

Ορθογραφία- Δίδυμοι

Ορθογραφία ρημάτων

Ιστορία Koυίζ

Πόσο καλός είσαι στην ορθογραφία

Ορθογραφία

Ορθογραφία- Κατοικία

Ορθογραφία – Σπίτι με κήπο

Ανακύκλωση χαρτιών- Ορθογραφία

Πράξεις – Παιχνίδι

Επαναληπτικές ασκήσεις 1

Παιχνίδια

Παιχνίδια

Τιτανομαχία

Οι Θεοί του Ολύμπου1

Οι Θεοί του Ολύμπου 2

Προμηθέας Πανδώρα

Επανάληψη

Πρόσθεση

Άσκηση Γλώσσας

Παιχνίδι

Οι Θεοί του Ολύμπου

Θεοί Σύμβολα

ΟΙ Θεές του Ολύμπου

Ιστορία Κουίζ

Παιχνίδι

Που-πως

Πολλαπλασιασμοί

Προπαίδεια του 9

Προπαίδεια του 8

Πράξεις

Οι αριθμοί μέχρι το 3.000 λύσεις

Πράξεις-προβλήματα- λύσεις

Παραθετικά Επιθέτων

Κύρια-κοινά- σημεία στίξης-λύσεις

Συλλαβισμός-λύσεις

Τελικό ν-κύρια-κοινά- λύσεις

Οδηγίες για τη σύγχρονη εκπαίδευση

Συλλαβισμός

Οι αριθμοί μέχρι το 3.000

Η θλιβερή ιστορία του τελικού ν

Τελικό ν-κύρια κοινά

Πράξεις-Προβλήματα

Iσοσύλλαβα- Ανισοσύλλαβα-Λύσεις

Kύρια -Κοινά-Σημεία Στίξης

Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών λύσεις

Προσθέσεις Τριψήφιων με Κρατούμενο Λύσεις

https://www.youtube.com/watch?v=RAcdNhD3nZY

https://prwtokoudouni.weebly.com/kefalaio.html

https://prwtokoudouni.weebly.com/simeiastixis.html

Προπαίδεια του 7