Ε1

Υποθετικοι-λόγοι

Διάταξη δεκαδικών αριθμών

Διαδραστική άσκηση – Βρες την αξία του αριθμού 8

Δεκαδικοί και δεκαδικά κλάσματα- Λαβύρινθος

Δεκαδικά κλάσματα 1

Κεφάλαιο 25

Μελλοντικοί χρόνοι

Χρόνοι Ρημάτων Διαδραστική Άσκηση

Εικονομαχία σχεδιάγραμμα

Εικονομαχία Κουίζ

Πρόγραμμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης 18-05-2020

Διαδραστική άσκηση στα δεκαδικά κλάσματα και στους δεκαδικούς αριθμούς

Κουίζ Ιστορία Κεφάλαιο 23

Ενότητα 9-συνθετες συν -επιθετο πολύς

Σύνθετες λέξεις με συν

Βιβλιοπαρουσίαση

H νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Πρόγραμμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης-1

Επίθετο ο πολύς -επίρρημα πολύ

Άσκηση με το επίθετο πολύς

Στρογγυλοποίηση

Θηλυκά σε -ια -εια

Ευθύς – Πλάγιος λόγος

Νησιωτικά Συμπλέγματα

Ρωμαϊκά Μνημεία στην Ελλάδα

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

Κριτήρια διαιρετότητας 2

Επιρρήματα

Δωδεκάλογος του μαθητή

Άσκηση με επιρρήματα

Μορφές Ενέργειας

Κριτήρια Διαιρετότητας

Θηλυκά Ουσιαστικά σε -ος

Πολλαπλάσια-Διαιρέτες

Eπίθετα

Πολλαπλάσια Ε.Κ.Π.

Αναστάσιμη-Προσευχή