Α1

Αγαπημένοι μου μαθητές και αγαπητοί γονείς,
σας εύχομαι ολόψυχα να είστε υγιείς και να ξεπεράσουμε όσο το δυνατό πιο ανώδυνα και πιο γρήγορα αυτή τη δοκιμασία. θα προσπαθήσουμε προς το παρόν να επικοινωνούμε μέσα από το ιστολόγιο του σχολείου μας, για να κάνουμε επαναλήψεις σε ότι έχουμε μάθει μέχρι τώρα.
θα αναρτώνται κάποιες εργασίες τις οποίες, αν υπάρχει δυνατότητα, θα τις εκτυπώνετε ή αλλιώς θα τις αντιγράφετε για να τις κάνουν τα παιδιά. Επίσης θα υπάρχουν και κάποιες διευθύνσεις με ότι ενδιαφέρον μπορώ να βρω για να περνούν τα παιδιά εποικοδομητικά και ευχάριστα.
Η δασκάλα σας
Μιχελάκου Καλλιόπη

Eπανάληψη Γλώσσα

Παιχνίδι

O ένας-οι πολλοί

Oδηγίες πρόσθεσης

42 Η υπέρβαση της δεκάδας – α

42 Η υπέρβαση της δεκάδας -β

users.sch.gr/sjolltak/moodledata/ataksi/to_ai/story_html5.html

Eίμαι Eίσαι Eίναι

42 Η υπέρβαση της δεκάδας -γ μέρος

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa028.swf

Γραμματική – ποιος_ποια_ποιο

42 Η υπέρβαση της δεκάδας -δ μέρος

Ένα τραγούδι για εσάς

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=MTAu5H-iE0Q&feature=emb_title

Ειδοποίηση για ψηφιακή τάξη e-me

42 Υπέρβαση δεκάδας συνολικό

Κατάληξεις_-ι_-η_-ει

Οδηγίες 06-04-2020

Ένας Ιός με Κορώνα – Παραμύθι 06-04-2020

Γραμματική -αι 06-04-2020

Προβλήματα 6-4-2020

Γραμματική -αι 06-04-2020-1

Ερωτήσεις για το Παραμυθάκι 07-04-2020

Προβλήματα 07-04-2020

Γλώσσα Γκ-Γγ 10-04-2020

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa030.swf

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa031.swf

Μαθηματικά Μονάδες Δεκάδες 10-04-20020

Γλώσσα ευ-αυ 13-04-2020

Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας 13-04-2020

Μαθηματικά Προσθέσεις 13-04-2020

Επανάληψη Πάσχα

Το Πάσχα του Πασχάλη

Eπανάληψη-1

Επανάληψη-2

Επανάληψη 3

Επανάληψη 4

Ευχές