Σχολική Ετοιμότητα Νηπίου

Σχολική Ετοιμότητα Νηπίου

      Βασισμένο στο Baseline Assessment Profiling του Warwickshire County Council

Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη:

κουκκίδα Έχει σιγουριά, δείχνει αυτοπεποίθηση
κουκκίδα Είναι ικανό να δημιουργήσει ικανοποιητικές σχέσεις με άλλα παιδιά και ενήλικες
κουκκίδα Δουλεύει σαν μέλος μιας ομάδας και ανεξάρτητα
κουκκίδα Είναι ικανό να συγκεντρωθεί και να κάνει υπομονή καθώς μαθαίνει και να ζητήσει βοήθεια όταν τη χρειαστεί
κουκκίδα Είναι πρόθυμο να εξερευνήσει κάτι καινούριο και δείχνει ικανό να πάρει πρωτοβουλία και να λύσει απλά πρακτικά προβλήματα
κουκκίδα Επιδιώκει ανεξαρτησία στην επιλογή μιας δραστηριότητας, στο ντύσιμο και στην προσωπική υγιεινή
κουκκίδα Είναι ευαίσθητο στις ανάγκες και στα συναισθήματα των άλλων και δείχνει σεβασμό
κουκκίδα Περιμένει τη σειρά του και μοιράζεται αντικείμενα
κουκκίδα Μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να συμπεριφερθεί ανάλογα
κουκκίδα Αναπτύσσει μια κατανόηση για ό,τι είναι σωστό, ό,τι είναι λάθος και γιατί
κουκκίδα Φροντίζει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, την περιουσία και τους ζωντανούς οργανισμούς
κουκκίδα Δείχνει μια ποικιλία συναισθημάτων, όπως χαρά, θλίψη, περιέργεια σε σχέση με τις εμπειρίες της ζωής

Γλώσσα, Προανάγνωση, Προγραφή:

κουκκίδα Ακούει προσεχτικά και συζητάει για τις εμπειρίες του σε μικρές και μεγάλες ομάδες
κουκκίδα Χρησιμοποιεί αυξανόμενο λεξιλόγιο με μεγαλύτερη ευχέρεια για να εκφράσει τις σκέψεις του και να μεταφέρει το νόημα στον ακροατή
κουκκίδα Ακούει και αντιδράει σε ιστορίες, τραγούδια και ποιήματα
κουκκίδα Φτιάχνει ιστορίες και συμμετέχει σε αλλαγή ρόλων με σιγουριά
κουκκίδα Απολαμβάνει τα βιβλία και τα χειρίζεται με προσοχή, κατανοώντας πώς είναι δομημένα
κουκκίδα Κατανοεί ότι οι λέξεις και οι εικόνες έχουν νόημα και ότι στα ελληνικά διαβάζουμε από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω
κουκκίδα Αρχίζει να συνδέει ήχους με συλλαβές, λέξεις και γράμματα
κουκκίδα Αναγνωρίζει γράμματα της αλφαβήτας σαν μορφές και σαν ήχους
κουκκίδα Χρησιμοποιεί γραφή, εικόνες, σύμβολα, οικείες λέξεις και γράμματα για να μεταφέρει το νόημα
κουκκίδα  Μπορεί να γράψει το όνομά του σωστά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα

Προμαθηματικές Έννοιες:

κουκκίδα Χρησιμοποιεί μαθηματική γλώσσα, όπως κύκλο, μπροστά από, μεγαλύτερο από και πιο πολύ, για να περιγράψει σχήμα, θέση, μέγεθος και ποσότητα
κουκκίδα  Μπορεί να αναγνωρίσει και να αναπαράγει ακολουθίες
κουκκίδα  Χρησιμοποιεί μια εξελισσόμενη μαθηματική ικανότητα για να λύσει πρακτικά προβλήματα
κουκκίδα Είναι εξοικειωμένο με παιχνίδια αριθμητικής και δραστηριότητες
κουκκίδα Μπορεί να συγκρίνει, να κατηγοριοποιήσει, να ταιριάξει και να μετρήσει χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα
κουκκίδα Μπορεί να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει αριθμούς μέχρι το 10
κουκκίδα Μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, κατανοεί και καταγράφει αριθμούς
κουκκίδα Δείχνει να αντιλαμβάνεται τις αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση και αφαίρεση

Γενικές Γνώσεις και Κατανόηση:

κουκκίδα Μπορεί να μιλήσει για το που μένει, το περιβάλλον, την οικογένεια και για γεγονότα της ζωής του του παρελθόντος και του παρόντος
κουκκίδα Μπορεί να εξερευνήσει και να αναγνωρίσει στοιχεία οργανισμών, αντικειμένων και γεγονότων του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και να παρατηρήσει ομοιότητες, διαφορές και αλλαγές
κουκκίδα Συζητάει για πράγματα που παρατηρεί, κάνει ερωτήσεις για να λάβει πληροφορίες για το πώς και γιατί δουλεύουν κάποια πράγματα
κουκκίδα Μπορεί να εξερευνήσει και να επιλέξει υλικά και εργαλεία και να χρησιμοποιήσει δεξιότητες όπως χαρτοκοπτική, κατασκευές κ.α. για διάφορους λόγους
κουκκίδα Μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, όπου χρειάζεται, για να υποστηρίξει τη μάθηση

Κινητική Ανάπτυξη:                                                           

κουκκίδα Κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό
κουκκίδα Έχει αντίληψη του χώρου
κουκκίδα Σκαρφαλώνει και ισορροπεί με μεγαλύτερη επιδεξιότητα
κουκκίδα Χειρίζεται υλικά, εργαλεία και κατασκευές με αυξανόμενο έλεγχο
κουκκίδα Δημιουργεί με φαντασία
κουκκίδα Εξερευνεί ήχο και χρώμα, υφή, σχήμα, φόρμα και χώρο σε 2 και 3 διαστάσεις
κουκκίδα Αντιδρά με διάφορους τρόπους σε ό,τι βλέπει, ακούει, μυρίζει, ακουμπάει και αισθάνεται
κουκκίδα Μέσα από την τέχνη, τη μουσική, το χορό, τα παραμύθια και το δημιουργικό παιχνίδι, δείχνει αυξανόμενη ικανότητα να χρησιμοποιεί τη φαντασία του, να ακούει και να παρατηρεί

Αφήστε μια απάντηση