Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Οι μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου μας (Τμήμα Β’ 1 & Τμήμα Β ́2) και εκπαιδευτικοί τους Νίκος Σουτόπουλος, Γεωργία Πάνου και Όλγα Πετροπούλου, επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και συμμετείχαν στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: “Ξεφυλλίζοντας το φυτολόγιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων

mouseioB2

mouseioB