Συμμετοχή στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Η ΣΤ τάξη συμμετείχε στις εκδηλώσεις του δήμου για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στα «Παλιά σφαγεία». Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Τα Ιωάννινα πολιορκημένα» της Guy de Chantepleure.