ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Αγαπητοί γονείς,

σκοπός του σχολείου είναι και η κοινωνικοποίηση των μαθητών μας και η εκπαίδευσή τους ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας που ζουν.

Βοηθήστε και προτρέψτε τα παιδιά σας να παίρνουν μέρος στις δράσεις του σχολείου.

Είναι σημαντικό για τους μαθητές να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες για να κατανοήσουν ότι το σχολείο είναι κοινότητα μέσα στην οποία μπορούμε να έχουμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες μας ευχαριστούν και μας μαθαίνουν τη χαρά της συνεργασίας, της συμμετοχής, της δημιουργίας και της ευγενούς άμιλλας.

Ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε η νέα γενιά να έχει οράματα, ενδιαφέροντα, αξίες και στάσεις και να ξέρει να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία για να ζήσει.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εσωτερικός κανονισμός 2022-23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 24ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

24ο  Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Διεύθυνση A’/θμιας  Εκπαίδευσης Γ Αθήνας

Τέρμα Καρπάθου  13122 Ίλιον

Τηλέφωνο 2102614372

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες.

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.

Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.

 1. Λειτουργία του Σχολείου
 2. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για το σχολικό έτος 2022-2023  το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

 • υποδοχή μαθητών πρωινής ζώνης 7:15-7:30
 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
 • Τα διαλείμματα γίνονται 9:40-10:00 στις 11:30-11:45 και 12:25-12:35
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)
 • έναρξη λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

 1. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00 έως 07:15.

Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα της πρωινής ζώνης προσέρχονται από την είσοδο της οδού Αλοννήσου ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία φοιτούν.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.

Οι μαθητές  κάθε πρωί εισέρχονται από την κεντρική  είσοδο  της οδού Αλοννήσου.

Πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η πρωινή προσευχή και κατόπιν οι μαθητές ανεβαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα.

Για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και προκειμένου να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη της Διευθύντριας.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και δεν αποδιοργανώνει τις τάξεις

Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Για την καθυστερημένη άφιξη ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής, ο οποίος δίνει την άδεια για την είσοδό τους στην τάξη. Όταν η καθυστερημένη προσέλευση επαναλαμβάνεται, διευθετείται το ζήτημα σε συνεργασία με την οικογένεια.

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται από τις εξόδους της οδού Λευκάδος για τους μαθητές των Α,Β,Γ τάξεων και της οδού Αλοννήσου για τους μαθητές των τάξεων Δ,Ε,ΣΤ.

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς συνωστισμό και χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης.

Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας και την αποχώρηση των μαθητών, ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Μαθητής θα αποχωρεί μόνος του μόνο αν ο κηδεμόνας ή γονέας έχει  προσκομίσει σχετική δήλωση στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα  συγκεντρώνονται στο προαύλιο  του σχολείου και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού πηγαίνουν στις αίθουσες που έχουν οριστεί για το ολοήμερο πρόγραμμα.

ΙΙΙ Διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, και μόνο αν χρειάζεται να πάνε στο κυλικείο όταν λειτουργήσει ή στην τουαλέτα μπαίνουν στο κτίριο. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Στην τουαλέτα μπαίνει ένας μαθητής κάθε φορά και οι υπόλοιποι περιμένουν απέξω τηρώντας τις αποστάσεις.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας, ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.
 • Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος, αφού κλειδώσει την αίθουσα.
 • Τα θρανία καθαρίζονται στη διάρκεια του διαλείμματος από την καθαρίστρια.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.
 • Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα, σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου την ώρα λειτουργίας του χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, από όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

IV Απουσία μαθητή

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία τριών (3) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι σημαντικό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.  Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να ενημερώνει ο κηδεμόνας το σχολείο αν ο μαθητής προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια και δε φέρνει το μαθητή σχολείο μέχρι να γίνει απόλυτα καλά. Το τηλέφωνο του σχολείου 2102614372  είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
 • Σε περίπτωση που μαθητής προσβληθεί από κορωνοϊό τηρούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ
 • Αν ο μαθητής για κάποιο λόγο  πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα από τη λήξη των μαθημάτων πρέπει να υπογράψει σχετική δήλωση για πρόωρη αποχώρηση αυτός που θα παραλάβει το μαθητή.
 1. V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη  της Διευθύντριας . Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες   αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

2.Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Η φοίτηση των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον  εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος  καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ.

Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α’, και Δ’ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

 

 1. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

IΙΙ. Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση.

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας.

Οι κατ’ οίκον εργασίες   αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος.

Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 1. IV. Λειτουργία Κυλικείου

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών  και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής.

Για το σχολικό έτος 2022-23 έχει προκηρυχθεί η θέση του κυλικείου από το Δήμο Ιλίου και στα μέσα Οκτωβρίου θα αποφασισθεί αν θα λειτουργήσει το κυλικείο για το τρέχον σχολικό έτος στο σχολείο μας και με ποιον υπεύθυνο.

Σε περίπτωση που επαναλειτουργήσει το κυλικείο του σχολείου, υπενθυμίζουμε ότι η ύπαρξη των κυλικείων στις σχολικές μονάδες εξυπηρετούν κυρίως σκοπούς παιδαγωγικούς και βοηθούν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τα χρήματα προκειμένου να αγοράζουν τα προϊόντα του κυλικείου γεγονός που αναμφισβήτητα τα ωφελεί και τα βοηθά να γίνουν υπεύθυνα και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή τους. Οι εκκρεμότητες επομένως με το κυλικείο μπορούν και πρέπει να τακτοποιούνται από τους μαθητές και όχι από τους γονείς. Αν ωστόσο κάποιος επιθυμεί να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες με το κυλικείο του σχολείου αυτό θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως  με την υπεύθυνη του κυλικείου. Το τηλέφωνο της υπεύθυνης του  κυλικείου  θα  δοθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα  στους γονείς μήπως χρειάζονται κάτι.

 

 

 1. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Η  Διευθύντρια

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 • Απευθύνει στους μαθητές , όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με παιδαγωγικό γνώμονα το συμφέρον των μαθητών και το σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

Οι εκπαιδευτικοί

 • Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Οι μαθητές/μαθήτριες

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του.
 • Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 1. 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.
 3. Απευθύνονται στη Διευθύντρια.
 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
 • Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά μας ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλει το σχολείο ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει οι γονείς ενημερώνουν τον δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια του σχολείου οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στη διευθύντρια  κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Το προσωπικό και η διεύθυνση του σχολείου θα βοηθήσουν με τον προσφορότερο τρόπο.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς κάποιου μαθητή είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση θα πρέπει το σχολείο να ενημερωθεί για την κηδεμονία.

 

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα  συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό  υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής,  λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν τηρεί τους κανόνες του σχολείου , τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του  με γνώμονα πάντα το συμφέρον του, το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού και της προσωπικότητάς του.

Η στενή συνεργασία σχολείουγονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη ιδιαίτερα  προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα συμπεριφοράς.

VI Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

 

 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.λ.π.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές ούτε στο χώρο του σχολείου ούτε και στις εκδρομές. Επίσης δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικά παιχνίδια ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται  και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή. Αν κάποιος κηδεμόνας θέλει να επικοινωνήσει με το μαθητή μπορεί να το κάνει τηλεφωνώντας στο σχολείο.

 

3.Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών  και με τον Σύλλογό Γονέων  τηρουμένων πάντα των διακριτών ρόλων τους.

Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον εκπαιδευτικό  της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια.

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά το μήνα σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών.

Η κυρία Χαμπίπη κάθε πρώτη Τετάρτη  του μήνα 13:15

Η κυρία Αβαγιανού κάθε πρώτη  Δευτέρα του μήνα 13:15.

Η κυρία Πυριλέλη κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 13:15

Η κυρία Κύτρου κάθε πρώτη Τετάρτη  του μήνα 13:15

Η κυρία Πετροπούλου κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 13:15

Η κυρία Δασκαλάκη κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 13:15

 • Κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.
 • Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων  κ.λπ..

 

 • Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό ή τη διευθύντρια του σχολείου αφού πρώτα  ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων.

Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Διευθύντρια,  τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

 1. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Διευθυντής του Σχολείου, 3 μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων,2 μέλη του Δήμου και 1 μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων, οι οποίοι αφού κατανοήσουν το διακριτό θεσμικό τους ρόλο, συνεργάζονται  για να επιτύχει στην αποστολή του.

 1. Προστασία από πιθανούς κινδύνους

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται  κάθε χρόνο  το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές  για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές  δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

5.Εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού.

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου  με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το σχ. έτος 2022-23

Φέτος οι μαθητές μας θα λάβουν μέρος ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν στα παρακάτω προγράμματα.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν με τη διατροφή, αυτομέριμνα, οδική ασφάλεια. Τίτλος «Μες στο σπίτι ας προσέχω ατυχήματα μην έχω». Σκοπός είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Θα εξοικειωθούν οι μαθητές  με την ψηφιακή επικοινωνία και θα προσπαθήσουν να επιλύσουν προβλήματα με έκφραση ιδεών με πολυτροπικά μέσα.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με τη συναισθηματική υγεία  «Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα: μαθαίνω για το θυμό». Σκοπός είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ότι τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και αποδεκτά. Να αναγνωρίζουν τον θυμό  στον εαυτό τους. Να ενθαρρυνθούν στη χρήση κατάλληλων συμπεριφορών εκτόνωσης του θυμού. Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν θα βοηθήσουν τους μαθητές να εξοικειωθούν με την ψηφιακή επικοινωνία και θα προσπαθήσουν να επιλύσουν προβλήματα με έκφραση ιδεών με πολυτροπικά μέσα.

Οι μαθητές της Γ τάξης θα ασχοληθούν με τη γνωριμία του ανθρώπινου σώματος     « Τα δύο φύλα».  Σκοπός είναι να αναπτύξουν οι μαθητές την αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία καθώς και κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι μαθητές της Δ τάξης θα ασχοληθούν με τη συναισθηματική υγεία λόγω της ιδιαιτερότητας των μαθητών του τμήματος.  «Ενδυνάμωση αυτοεικόνας». Σκοπός είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

Οι μαθητές της Ε τάξης θα ασχοληθούν με την κυκλοφοριακή αγωγή  «Του δρόμου το ασφαλές » . Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στη σωστή μετακίνηση, γνωριμία με τον Κ.Ο.Κ., εφαρμογή κανόνων πεζής μετακίνησης.

Οι μαθητές της Στ  τάξης θα ασχοληθούν με την  σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

«Διαμορφώνοντας Υγιείς Σχέσεις Ανάμεσα Στα Φύλα» Σκοπός του προγράμματος είναι  να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα συνεργασίας μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να κατακτήσουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν με την παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά, ζωοφιλία δικαιώματα των ζώων αειφορία. «Με τα ζώα έτσι κι αλλιώς». Σκοπός είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα, της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας καθώς και της ψηφιακής επικοινωνίας, της ψηφιακής συνεργασίας και της ψηφιακής κριτικής σκέψης. Παραγωγική μάθηση μέσω την τεχνών και της δημιουργικότητας.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με τις φυσικές καταστροφές  «Ξέρεις για τα Ηφαίστεια, τους Σεισμούς και τα Τσουνάμι; Μάθε Τώρα πώς να Προστατευτείς» Σκοπός είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν θέματα που σχετίζονται με την Γη και τους φυσικούς κινδύνους (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι κλπ), μέσα από την παρατήρηση και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από παιχνίδια και άλλες εφαρμογές.

Οι μαθητές της Γ  τάξης θα ασχοληθούν με την  οικολογική συνείδηση «Όχι άλλο πλαστικό στη θάλασσα» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της επικοινωνίας.

Οι μαθητές της Δ τάξης θα ασχοληθούν με την οικολογική συνείδηση «Το νερό με μέτρο»  Σκοπός είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της κοινωνικής ενσυναίσθησης των μαθητών.

Οι μαθητές της Ε  τάξης θα ασχοληθούν με το πρόγραμμα “Κύκλος είναι και γυρίζει” με σκοπό τη διαμόρφωση συμπεριφορών και στρατηγικών α]για τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αγαθών και β]ορθολογικής διαχείρισης απορριμάτων.

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης θα ασχοληθούν με την πολιτιστική κληρονομιά  «Αειφορία, Τέχνη και Περιβάλλον»

Σκοπός του προγράμματος είναι  να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα συνεργασίας μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να γνωρίσουν τις έννοιες αειφορία, περιβάλλον και την εξάρτηση της ανθρώπινης ύπαρξης από αυτό, να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, να κατανοήσουν την ανάγκη ομαδικής προσπάθειας για ένα βιώσιμο πλανήτη, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα «Τα δικαιώματα των παιδιών».  Σκοπός είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής, ενσυναίσθησης, ευαισθησίας, ανεκτικότητας, υπευθυνότητας, ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων, ομαδικότητας, συνεργασίας, διατύπωσης προβληματισμών, εξαγωγής συμπερασμάτων καθώς και ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με  «Αξίες Ζωής». Σκοπός είναι να ενισχυθούν προσωπικές και κοινωνικές αξίες που συμβάλλουν σημαντικά στη ζωή και την ευτυχία του μαθητή: ειρήνη, σεβασμός, αγάπη, υπευθυνότητα, ευτυχία, ελευθερία, συνεργασία, τιμιότητα, ταπεινοφροσύνη, ανεκτικότητα, απλότητα και ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν δραστηριότητες με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας και θα ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.

Οι μαθητές της  Γ τάξης θα ασχοληθούν με τον αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα «Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών,  της κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνειδητοποίησης των αναγκών των ανθρώπων, που είναι για όλους ίδιες.

Οι μαθητές της Δ  τάξης θα ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών.

Οι μαθητές της Ε  τάξης θα ασχοληθούν με το  «Σχολείο της συμπερίληψης» Σκοπός είναι η  διασύνδεση των μαθητών και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης θα ασχοληθούν με Ανθρώπινα ΔικαιώματαΤο δικαίωμα στην Εκπαίδευση: Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά»

Σκοπός του προγράμματος είναι  να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα συνεργασίας μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, να γνωρίσουν πώς είναι η εκπαίδευση σε άλλες χώρες στον πλανήτη, να κατακτήσουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και των ίσων δικαιωμάτων για όλους τους συνανθρώπους μας, να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν  με stem  «Οι μικροί εξερευνητές». Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η επίλυση προβλημάτων, κατασκευές , παιχνίδια, εφαρμογές.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με   STEM “Ας μιλησουμε για τα ρομπότ”. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να διερευνήσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (ρομπότ κ.ά.) και τις αρχές με τις οποίες λειτουργούν. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εφαρμογές και προγραμματισμού υπολογιστών και ρομποτικής  κατάλληλες για την ηλικία τους.

Οι μαθητές της Γ τάξης θα ασχοληθούν με τα επαγγέλματα «Το ψωμί μας από το χωράφι στο τραπέζι» Σκοπός είναι η γνωριμία με το επάγγελμα του γεωργού, η ανακάλυψη  της διαδικασίας παραγωγής του ψωμιού, η ανακάλυψη του ρόλου του ψωμιού στην ανθρώπινη διατροφή.

Οι μαθητές της Δ τάξης θα ασχοληθούν με STEM «Γνωρίζοντας την Ελλάδα» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της συνεργασίας και της επικοινωνίας των μαθητών.

Οι μαθητές της Ε  τάξης θα ασχοληθούν με το θέμα  «Καταναλώνω » Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης  όσον αφορά τις καταναλωτικές ανάγκες μέσω διαφημίσεων.

Οι μαθητές της Στ τάξης θα ασχοληθούν με την  « Κομποστοποίηση, η ανακύκλωση της φύσης ….»

Σκοπός του προγράμματος είναι  να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα συνεργασίας μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να γνωρίσουν την έννοια της κομποστοποίησης και τη διαδικασία της, να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της μεθόδου , να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά, να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, να κατανοήσουν την ανάγκη ομαδικής προσπάθειας για ένα βιώσιμο πλανήτη, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Κάθε εκπαιδευτικός θα προσαρμόζει τις δραστηριότητες στις ανάγκες των μαθητών της τάξης του και στις προσωπικές του ιδιαίτερες δεξιότητες.

Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου το σχ.έτος2021-22Λήψη αρχείου

Καλοκαιρινή εκδήλωση στο σχολείο μας.

Με πολλή χαρά, μαθητές και δάσκαλοι, ετοίμασαν μία εκδήλωση με την ευκαιρία της λήξης του διδακτικού έτους 2021-22. Μετά από δύο χρόνια αποχής από εκδηλώσεις, λόγω της πανδημίας, την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς, κηδεμόνες και φίλοι του σχολείου, οι οποίοι καμάρωσαν τους μαθητές μας που γεμάτοι χαρά και ενθουσιασμό συμμετείχαν στα δρώμενα.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι!!!!https://blogs.sch.gr/24dimiliou/files/2022/06/ΓΙΟΡΤΗ1.pdfΛήψη αρχείου

«Ειρήνη ξανά»

Στα πλαίσια της δράσης «Ειρήνη ξανά!» που διοργανώνουν πέντε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής δια των υπευθύνων Αγωγής Υγείας οι μαθητές των Β και Δ τάξεων του σχολείου μας συμμετείχαν τις ώρες των μαθημάτων που έχουν με τη Διευθύντρια του Σχολείου με σκοπό να ενισχύσουν την κριτική τους ικανότητα, την ενσυναίσθησή τους, την προφορική και γραπτή έκφρασή τους και τις δεξιότητές τους.

Παρακάτω θα δείτε δύο αφίσες που φτιάξαμε.

.jpg.jpg

Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου

Την Τρίτη 8/2/2022 οι μαθητές της ΣΤ τάξης παρακολούθησαν 2 ώρες παρουσίαση από τη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με θέμα: «ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο»

IMG 5361

Σχολικό έτος 2021-22

Φέτος στο σχολείο μας υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων:

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν με τη διατροφή, αυτομέριμνα, οδική ασφάλεια. Τίτλος «Μες στο σπίτι ας προσέχω ατυχήματα μην έχω». Σκοπός είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Θα εξοικειωθούν οι μαθητές  με την ψηφιακή επικοινωνία και θα προσπαθήσουν να επιλύσουν προβλήματα με έκφραση ιδεών με πολυτροπικά μέσα.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με τη συναισθηματική υγεία «Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα :μαθαίνω για το θυμό». Σκοπός είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ότι τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και αποδεκτά. Να αναγνωρίζουν τον θυμό  στον εαυτό τους. Να ενθαρρυνθούν στη χρήση κατάλληλων συμπεριφορών εκτόνωσης του θυμού.

Οι μαθητές της Γ τάξης θα ασχοληθούν με τη γνωριμία του ανθρώπινου σώματος     « Τα δύο φύλα».  Σκοπός είναι να αναπτύξουν οι μαθητές την αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία καθώς και κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι μαθητές της Δ τάξης θα ασχοληθούν με τη συναισθηματική υγεία λόγω της ιδιαιτερότητας των μαθητών του τμήματος.  «Ενδυνάμωση αυτοεικόνας». Σκοπός είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

Οι μαθητές της Ε τάξης θα ασχοληθούν με την συναισθηματική υγεία  «Φιλία» . Σκοπός είναι η πρόληψη της αντικοινωνικής και αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι φίλοι είναι σημαντικοί στη ζωή μας, η ύπαρξή τους μειώνει την ψυχολογική πίεση.

Οι μαθητές της Στ1 και Στ2 τάξης θα ασχοληθούν με την  σεξουαλική διαπαιδαγώγηση   «Γνωρίζω το σώμα μου». Σκοπός είναι η καλλιέργεια της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας, της ψηφιακής επικοινωνίας και της κατανόησης του ανθρώπινου σώματος και των λειτουργιών του.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν με την παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά, ζωοφιλία δικαιώματα των ζώων αειφορία. «Με τα ζώα έτσι κι αλλιώς». Σκοπός είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα, της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας καθώς και της ψηφιακής επικοινωνίας, της ψηφιακής συνεργασίας και της ψηφιακής κριτικής σκέψης. Παραγωγική μάθηση μέσω την τεχνών και της δημιουργικότητας.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με τις φυσικές καταστροφές  «Το δάσος και οι τρόποι προστασίας του» Σκοπός είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των δασών και να καταλάβουν πώς μπορούν να προστατεύσουν τα δάση.

Οι μαθητές της Γ  τάξης θα ασχοληθούν με την  οικολογική συνείδηση «Όχι άλλο πλαστικό στη θάλασσα» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της επικοινωνίας.

Οι μαθητές της Δ τάξης θα ασχοληθούν με την οικολογική συνείδηση «Το νερό με μέτρο»  Σκοπός είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της κοινωνικής ενσυναίσθησης των μαθητών.

Οι μαθητές της Ε  τάξης θα ασχοληθούν με τις φυσικές καταστροφές «Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο πρόβλημα των πλημμυρών ως φυσική καταστροφή.

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης θα ασχοληθούν με την πολιτιστική κληρονομιά  «Κύκλος είναι και γυρίζει» Σκοπός είναι η διαμόρφωση συμπεριφορών και στρατηγικών για τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αγαθών και της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμάτων.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα «Τα δικαιώματα των παιδιών».  Σκοπός είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής, ενσυναίσθησης, ευαισθησίας, ανεκτικότητας, υπευθυνότητας, ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων, ομαδικότητας, συνεργασίας, διατύπωσης προβληματισμών, εξαγωγής συμπερασμάτων καθώς και ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με τον εθελοντισμό «Ανακύκλωση στο σχολείο» Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι όλοι μαζί πρέπει να φροντίζουμε και να προστατεύουμε τους χώρους που χρησιμοποιούμε.

Οι μαθητές της  Γ τάξης θα ασχοληθούν με τον αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα «Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών,  της κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνειδητοποίησης των αναγκών των ανθρώπων, που είναι για όλους ίδιες.

Οι μαθητές της Δ  τάξης θα ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών.

Οι μαθητές της Ε  τάξης θα ασχοληθούν με τον εθελοντισμό «Εγώ και η κοινωνία » Σκοπός είναι η δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και θα μάθουν να πλαισιώνουν με τη θέλησή τους ομάδες επιδιώκοντας την επίλυση σημαντικών προβλημάτων.

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης θα ασχοληθούν με τον αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα «Το σχολείο της συμπερίληψης» Σκοπός είναι η διασύνδεση των μαθητών και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

 • Στα πλαίσια του θεματικού άξονα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Οι μαθητές της Α τάξης θα ασχοληθούν  με stem  «Οι μικροί εξερευνητές». Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η επίλυση προβλημάτων, κατασκευές , παιχνίδια, εφαρμογές.

Οι μαθητές της Β τάξης θα ασχοληθούν με τα επαγγέλματα «γνωριμία με τα επαγγέλματα –γιατί αλλάζουν τα επαγγέλματα- το ψωμί μας από το χωράφι στο τραπέζι » Σκοπός είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις εργασίες που απαιτούνται για να φτάσει το ψωμί στο τραπέζι μας και ποια επαγγέλματα εμπλέκονται.

Οι μαθητές της Γ τάξης θα ασχοληθούν με τα επαγγέλματα «Το ψωμί μας από το χωράφι στο τραπέζι» Σκοπός είναι η γνωριμία με το επάγγελμα του γεωργού, η ανακάλυψη  της διαδικασίας παραγωγής του ψωμιού, η ανακάλυψη του ρόλου του ψωμιού στην ανθρώπινη διατροφή.

Οι μαθητές της Δ τάξης θα ασχοληθούν με STEM «Γνωρίζοντας την Ελλάδα» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της συνεργασίας και της επικοινωνίας των μαθητών.

Οι μαθητές της Ε  τάξης θα ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες  «Ηλεκτρικό ρεύμα: κατηγορείται ότι…» Σκοπός είναι να αναδείξουν οι μαθητές τις σημαντικές αλλαγές που έφερε η αξιοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και στο περιβάλλον του.

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης θα ασχοληθούν με την κατανάλωση αγαθών. «Καταναλώνω» Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης όσον αφορά τις καταναλωτικές ανάγκες μέσω των διαφημίσεων.

Υλοποιείται επίσης πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια του αειφόρου σχολείου με θέμα: «Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, ισότητα των δύο φύλων» με τους μαθητές της Δ τάξης από την κ. Μαρκουΐζου Κατερίνα. Σκοπός του προγράμματος είναι  η επαφή των μαθητών με τα δικαιώματα του ανθρώπου, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η κατανόηση της ισότητας των δύο φύλων.

Εσωτερικός κανονισμός του σχολείου μας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

24ο  Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Διεύθυνση A’/θμιας  Εκπαίδευσης Γ Αθήνας

Τέρμα Καρπάθου  13122 Ίλιον

Τηλέφωνο 2102614372

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες.

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.

Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.

 1. Λειτουργία του Σχολείου
 2. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για το σχολικό έτος 2021-2022  το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

 • υποδοχή μαθητών πρωινής ζώνης 7:15-7:30
 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
 • Τα διαλείμματα γίνονται 9:40-10:00 στις 11:30-11:45 και 12:25-12:35
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)
 • έναρξη λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

 1. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00 έως 07:15.

Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα της πρωινής ζώνης προσέρχονται από την είσοδο της οδού Αλοννήσου ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία φοιτούν.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.

Οι μαθητές των Α,Β,Γ τάξεων εισέρχονται από την είσοδο της  οδού Λευκάδος  και οι υπόλοιποι μαθητές  των τάξεων Δ,Ε,ΣΤ από την κεντρική  είσοδο  της οδού Αλοννήσου για την αποφυγή συνωστισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που μας αναγκάζει να λειτουργούμε η πανδημία.

Οι μαθητές προσέρχονται από τις δύο εισόδους  φορώντας μάσκες, δείχνουν  το έντυπο δήλωσης του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self test  το οποίο πρέπει να έχουν στην τσάντα τους για επίδειξη σε πιθανό έλεγχο στο σχολείο  και  παραμένουν στο προαύλιο, στις κουκίδες που έχουν σημειωθεί στο πάτωμα, ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις  με τον  εφημερεύοντα εκπαιδευτικό .

Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία, όπως επίσης η πρωινή προσευχή πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Μόλις κτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές περιμένουν και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, ανεβαίνουν στις αίθουσες.

Για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και προκειμένου να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη της Διευθύντριας.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και δεν αποδιοργανώνει τις τάξεις

Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση εισέρχονται από την κεντρική είσοδο της οδού Αλοννήσου. Για την καθυστερημένη άφιξη ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής, ο οποίος δίνει την άδεια για την είσοδό τους στην τάξη. Όταν η καθυστερημένη προσέλευση επαναλαμβάνεται, διευθετείται το ζήτημα σε συνεργασία με την οικογένεια.

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται από τις εξόδους της οδού Λευκάδος για τους μαθητές των Α,Β,Γ τάξεων και της οδού Αλοννήσου για τους μαθητές των τάξεων Δ,Ε,ΣΤ.

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς συνωστισμό και χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης.

Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας και την αποχώρηση των μαθητών, ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Μαθητής θα αποχωρεί μόνος του μόνο αν ο κηδεμόνας ή γονέας έχει  προσκομίσει σχετική δήλωση στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα  συγκεντρώνονται στο προαύλιο  του σχολείου και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού πηγαίνουν στις αίθουσες που έχουν οριστεί για το ολοήμερο πρόγραμμα.

 

ΙΙΙ Διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, και μόνο αν χρειάζεται να πάνε στο κυλικείο ή στην τουαλέτα μπαίνουν στο κτίριο. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Φορούν τη μάσκα τους, την οποία αφαιρούν μόνο όταν πρόκειται να φάνε κάτι και παίζουν τηρώντας τις αποστάσεις, όπως τους έχει υποδειχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Πηγαίνοντας στο κυλικείο, τηρούν τις αποστάσεις και παραμένουν στις κουκίδες που είναι σημειωμένες στο πάτωμα.
 • Στην τουαλέτα μπαίνει ένας μαθητής κάθε φορά και οι υπόλοιποι περιμένουν απέξω τηρώντας τις αποστάσεις.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας, ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.
 • Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος, αφού κλειδώσει την αίθουσα.
 • Τα θρανία καθαρίζονται στη διάρκεια του διαλείμματος από την καθαρίστρια.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.
 • Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα, σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου την ώρα λειτουργίας του χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, από όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

IV Απουσία μαθητή

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία τριών (3) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι σημαντικό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.  Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να ενημερώνει ο κηδεμόνας το σχολείο αν ο μαθητής προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια και δε φέρνει το μαθητή σχολείο μέχρι να γίνει απόλυτα καλά. Το τηλέφωνο του σχολείου 2102614372  είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
 • Σε περίπτωση που μαθητής προσβληθεί από κορωνοϊό τηρούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ
 • Αν ο μαθητής για κάποιο λόγο  πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα από τη λήξη των μαθημάτων πρέπει να υπογράψει σχετική δήλωση για πρόωρη αποχώρηση αυτός που θα παραλάβει το μαθητή.
 1. V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη  της Διευθύντριας . Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες   αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

2.Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Η φοίτηση των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον  εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος  καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ.

Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α’, και Δ’ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

 

 1. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

IΙΙ. Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση.

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας.

Οι κατ’ οίκον εργασίες   αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος.

Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 1. IV. Λειτουργία Κυλικείου

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών  και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής.

Υπενθυμίζουμε ότι η ύπαρξη των κυλικείων στις σχολικές μονάδες εξυπηρετούν κυρίως σκοπούς παιδαγωγικούς και βοηθούν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τα χρήματα προκειμένου να αγοράζουν τα προϊόντα του κυλικείου γεγονός που αναμφισβήτητα τα ωφελεί και τα βοηθά να γίνουν υπεύθυνα και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή τους. Οι εκκρεμότητες επομένως με το κυλικείο μπορούν και πρέπει να τακτοποιούνται από τους μαθητές και όχι από τους γονείς. Αν ωστόσο κάποιος επιθυμεί να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες με το κυλικείο του σχολείου αυτό θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως  με την υπεύθυνη του κυλικείου. Το τηλέφωνο της υπεύθυνης του  κυλικείου  έχει δοθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα  στους γονείς μήπως χρειάζονται κάτι.

 1. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Η  Διευθύντρια

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 • Απευθύνει στους μαθητές , όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με παιδαγωγικό γνώμονα το συμφέρον των μαθητών και το σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

Οι εκπαιδευτικοί

 • Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του.
 • Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 1. 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.
 3. Απευθύνονται στη Διευθύντρια.
 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
 • Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά μας ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλει το σχολείο ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει οι γονείς ενημερώνουν τον δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια του σχολείου οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στη διευθύντρια  κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Το προσωπικό και η διεύθυνση του σχολείου θα βοηθήσουν με τον προσφορότερο τρόπο.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς κάποιου μαθητή είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση θα πρέπει το σχολείο να ενημερωθεί για την κηδεμονία.

 

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα  συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό  υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής,  λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν τηρεί τους κανόνες του σχολείου , τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του  με γνώμονα πάντα το συμφέρον του, το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού και της προσωπικότητάς του.

Η στενή συνεργασία σχολείουγονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη ιδιαίτερα  προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα συμπεριφοράς.

VI Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.λ.π.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές ούτε στο χώρο του σχολείου ούτε και στις εκδρομές. Επίσης δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικά παιχνίδια ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται  και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή. Αν κάποιος κηδεμόνας θέλει να επικοινωνήσει με το μαθητή μπορεί να το κάνει τηλεφωνώντας στο σχολείο.

 

3.Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών  και με τον Σύλλογό Γονέων  τηρουμένων πάντα των διακριτών ρόλων τους.

Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον εκπαιδευτικό  της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια.

 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά το μήνα σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών.
 • Κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.
 • Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων  κ.λπ..
 • Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό ή τη διευθύντρια του σχολείου αφού πρώτα  ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων.

Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Διευθύντρια,  τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

 1. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Διευθυντής του Σχολείου, 3 μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων,2 μέλη του Δήμου και 1 μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων, οι οποίοι αφού κατανοήσουν το διακριτό θεσμικό τους ρόλο, συνεργάζονται  για να επιτύχει στην αποστολή του.

 1. Προστασία από πιθανούς κινδύνους

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται  κάθε χρόνο  το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές  για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές  δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 

 

5.Εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού.

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου  με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σχ. έτος 2020-21

Το σχολείο μας το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, όπως κάθε σχολείο, λειτουργεί σε μια περιοχή που
χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, έχοντας ιδιαιτερότητες,
που το διαφοροποιούν ενδεχομένως και από ένα σχολείο που βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά του. Αυτό αφορά
τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τις οικογένειες μαθητών και μαθητριών καθώς αποτελούν ένα
πολυσύνθετο μωσαϊκό που απαρτίζεται από πληθυσμούς πολυποίκιλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών
και μορφωτικών χαρακτηριστικών, καθώς και από ένα σημαντικό ποσοστό ευπαθών και ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων. Σε κάποια σημεία οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι πιο έντονες.
Κρίνουμε ωστόσο πως τόσο η επίσημη συζήτηση για αυτές τις ιδιαιτερότητες, όσο και οι αποφάσεις για την
αξιοποίηση ή την αντιμετώπιση τους είναι προτιμότερο να παραμένουν στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας,
με την εξαίρεση βέβαια του επιστημονικού διαλόγου, ο οποίος όμως υπόκειται σε ειδικούς δεοντολογικούς
κανόνες. Γι’ αυτό επιλέγουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στα γενικά χαρακτηριστικά των
σχολείων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν όλα τα προβλήματα που επιφέρει η δημόσια έκθεση αυτών των
ιδιαιτεροτήτων όπως η ωραιοποίηση, ο ανταγωνισμός και, κυρίως, η προσαρμογή της εργασίας μας στις ανάγκες
της δημόσιας εικόνας (φαίνεσθαι ή image) και όχι στις ανάγκες των μαθητών μας. Άλλωστε η συζήτηση, η
εκτίμηση και η συμφωνία γύρω από τα γενικά χαρακτηριστικά των σχολείων, ή έστω η από κοινού διασαφήνιση
των διαφωνιών, εκκρεμεί και η εκκρεμότητα αυτή καθιστά ανεδαφική τη συζήτηση επί των ιδιαιτεροτήτων
θέτοντας στο προσκήνιο ζητήματα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα και μάλιστα παρουσιάζοντάς τα ως πανάκεια.
Κρίνουμε επίσης ότι η ποσοτική έκφραση αυτών των ιδιαιτεροτήτων, με τη τετραβάθμια κλίμακα, συσκοτίζει τον
τεράστιο πλούτο της πραγματικότητας κάθε σχολείου και οδηγεί σε έωλες ιεραρχήσεις και κατηγοριοποιήσεις
που αποπροσανατολίζουν τον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση. Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι η
ενδεχόμενη αξιοποίηση της όποιας ποσοτικοποίησης στην οποία οφείλουμε να προχωρήσουμε εξαιτίας της
υποχρεωτικής ποσοτικής αποτύπωσης στην εφαρμογή αυτή δεν έχει καμία επιστημονική εγκυρότητα, και σε
καμία περίπτωση δεν εκφράζει την πραγματική επιστημονική και επαγγελματική μας κρίση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
1. Ενιαίοι και καθολικοί μορφωτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι για όλα τα παιδιά.
2. Δωρεάν διανομή διδακτικών βιβλίων για όλα τα παιδιά.
3. Διδακτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και
βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο.
4. Καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των
γονέων για την πρόοδο και τις δυσκολίες των ίδιων των μαθητών.
5. Αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την
παράλληλη στήριξη.
6. Η επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να διατηρήσουν κάποια μορφή
σχολικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με αποκλειστικά δικά
τους μέσα.
7. Το τεράστιο έργο και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν οι
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
8. Οι καθημερινές προσπάθειες διαμόρφωσης αντισταθμιστικών και μορφωτικά
επωφελών παιδαγωγικών πρακτικών.
Σημεία προς βελτίωση

. Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της «ύλης», δηλαδή ανάγκη χρονικής άνεσης
για την εμβάθυνση στο διδακτικά αντικείμενα.
2. Ανάγκη συστηματικού αναστοχασμού γύρω από τα διδακτικά βιβλία και στη
συνέχεια κατάλληλη αλλαγή τους.
3. Οργάνωση και διευκόλυνση πρόσβασης στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που
παράχθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης και βρίσκεται ελεύθερο στο
διαδίκτυο.
4. Συστηματική και μακροχρόνια παρέμβαση για τον δραστικό περιορισμό της
προσφυγής σε μορφές που υπονομεύουν τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, από τον άτλαντα γεωγραφίας και το σετ γεωμετρικών οργάνωνως
το φροντιστήριο ξένων γλωσσών και το κέντρο μελέτης.
5. Σταθερή και όχι ευκαιριακή στελέχωση όλων των θέσεων αντισταθμιστικών
δομών, όπως της παράλληλης στήριξης, τμημάτων ΖΕΠ, τμημάτων ένταξης.
Δημιουργία οργανικών θέσεων.
6. Καταγραφή, οργάνωση, ανάδειξη του πλούσιου διδακτικού υλικού εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης που παράχθηκε στη διάρκεια της καραντίνας.
7. Εξέταση του περιεχομένου των διδακτικών πρακτικών ως προς τη μορφωτική
τους ωφέλεια και την αντισταθμιστική τους δυναμική και όχι, αποκλειστικά,ως
προς τον καινοτόμο χαρακτήρα τους.
8. Ριζικός περιορισμός της υπερβολικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών.
Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.
9. Αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης μεγάλων
τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας, ώστε όλοι οι γονείς να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν και να
υποστηρίξουν την πρόοδο των παιδιών τους.
10. Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολείων.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
1. Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του ρόλου τους και στα καθήκοντά τους παρά τα εμπόδια που θέτουν οι
εκπαιδευτικές πολιτικές του ΥΠΑΙΘ.
2. Η θετική και σε γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να
κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της
καραντίνας και να συμπεριλάβουν σ’ αυτήν ακόμα και τους μαθητές που δεν
διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
3. Ο διαρκής αγώνας των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις επιβίωσης των σχολείων παρά την χρόνια υποχρηματοδότηση
των σχολικών μονάδων.
Σημεία προς βελτίωση
1. Η έλλειψη των αναγκαίων πόρων για την λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
2. Η έλλειψη σταθερού και μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνάρτηση με
τον μεγάλο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών που μεταβάλλουν κάθε χρόνο
τη σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων.

3.Η καθυστερημένη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό που οδηγεί που οδηγεί στην υπολειτουργία
σημαντικών εκπαιδευτικών δομών.
4.Ο περιορισμός της εμπλοκής εξωτερικών παραγόντων, στην εσωτερική ζωή των σχολείων, να περιορίζεται
αποκλειστικά στη θεσμική τους παρέμβαση και όχι σε κάθε άξονα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ώστε να
μην την ετεροκαθορίζουν.
5.Ο διαχωρισμός των σχολείων στη βάση ποσοτικών διακρίσεων που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των
σχολείων και την δημιουργία επιλέξιμων/ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα.
6.Η άκαρπη και ατελέσφορη διαχείριση του σχολικού χρόνου που εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς.
7.Η δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθεί η
περιπλάνησή τους από σχολείο σε σχολείο.
8.Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων.
9.Η επαναφορά του υπευθύνου ολοήμερου.
10.Η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικά καθήκοντα που δυσχεραίνουν το έργο τους και
απομειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο που αφιερώνουν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.
11.Η αύξηση των μισθολογικών απολαβών των εκπαιδευτικών.

12.Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
1. Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα
παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της
πράξης στο διαδίκτυο.
3. Διδακτικές παρεμβάσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση απειλών όπως
η
περιβαλλοντική κρίση, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης
και σεβασμού όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.

Σημεία προς βελτίωση
1. Επαναφορά της απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα κατά την περίοδο της
επιμόρφωσης, κατά τον τρόπο των διδασκαλείων που δυστυχώς καταργήθηκαν.
2. Κατάργηση ή τουλάχιστον δραστικός περιορισμός της εμπορευματοποίησης των
επιμορφωτικών και μεταπτυχιακών σπουδών και κατάργηση της αγοράς μορίων για τον διορισμό και τη
συμμετοχή στην επιλογή στελεχών.
3. Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων (διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών
κλπ.) για την ανταλλαγή επισκέψεων με άλλα σχολεία της χώρας ή στο
εξωτερικό.
Προτεραιότητα σε εκείνα τα σχολεία οι μαθητές των οποίων έχουν λιγότερες δυνατότητες για πραγματοποίηση
εκδρομών, ταξιδιών κλπ

Το νέο μας εργαστήριο πληροφορικής.

Το σχολείο μας απέκτησε 11 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 1 πολυμηχάνημα, 1 φορητό υπολογιστή, προβολικό μηχάνημα με οθόνη προβολής, εκπαιδευτικό ρομπότ

. image1 image3image0 image4 image6 image7 image8 IMG 4969

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων