Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου

Επισημάνσεις προς τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών του 23ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης, που περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει

 » Διαβάστε όλο το άρθρο