Φθινοπώριασε…

Η πρώτη εποχή του χρόνου που μαθαίνουμε στο νηπιαγωγείο είναι το Φθινόπωρο.

Ξεκινήσαμε το θέμα με την ερώτηση :

Τι πίστευαν όμως οι αρχαίοι Έλληνες για την εναλλαγή των εποχών;

Διαβάσαμε στο μύθο της Θεάς Δήμητρας

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

«Φθινόπωρο…ξανά»

Μετά το άνοιγμα του σχολείου προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, να γνωριστούμε, να γίνουμε φίλοι παίζοντας παιχνίδια γνωριμίας.

Μετά από αυτό το πρώτο στάδιο, ξεκινήσαμε τις δραστηριότητες για τις θεματικές ενότητες που μας ενδιαφέρουν.

Η πρώτη φυσικά αφορά το «Φθινόπωρο». Μαθαίνουμε για το Φθινόπωρο και

 » Διαβάστε όλο το άρθρο