Ο εαυτός μου και το σώμα μου

Στο Νηπιαγωγείο μας τις επόμενες ημέρες ασχοληθήκαμε  με το θέμα

«Ο εαυτός μου και το σώμα μου».

Στόχος μας είναι τα παιδιά με αυτό το θέμα:

Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν τα μέλη του σώματός τους και τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού τους.

Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες της ατομικής καθαριότητας και της υγιεινής διατροφής, να υιοθετήσουν στάσεις ανάλογες και να τροποποιήσουν συμπεριφορές.

Να αναγνωρίσουν  τέλος τις αισθήσεις τους μέσα από την παρατήρηση του εαυτού τους και τον πειραματισμό.

 

Γνωρίζω τον έναν και ξεχωριστό εαυτό μου.

Το κάθε παιδί  έκανε το βιβλιαράκι του με τίτλο: «Είμαι μοναδικός/μοναδική»

 

Βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέπτη και αφού τον παρουσιάζουμε στην παρέα κάνουμε την προσωπογραφία μας  με πινέλα.

Μαθαίνουμε τι είναι άνθρωπος  , πως γεννιέται και  μεγαλώνει.

Φτιάχνουμε την κοκαλένια και μαθαίνουμε τα βασικά όργανα του σώματος.

 

Συζητάμε για τους κανόνες υγιεινής του σώματος  που πρέπει καθημερινά να τηρούμε.

 

 

 

Μαθαίνουμε τέλος με παιχνίδια και εργασίες για τις 5 αισθήσεις.