Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου

Επισημάνσεις προς τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών του 23ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης, που περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία των νηπίων κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού/πυρκαγιάς κλπ), την ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου προς το χώρο καταφυγής και την προστασία των μαθητών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες.

Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη διαδικασία διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την έξοδο από αυτό, καθώς και την προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο καταφυγής.
  2. Η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του προσωπικού του σχολείου.
  3. Η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών του νηπιαγωγείου με τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας .

Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε ενδεχόμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η συντονισμένη δική σας δράση ως εξής:

  • Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός/ πυρκαγιά) μην επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την προσπάθεια επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (παροχή Πρώτων Βοηθειών, Πυρόσβεση Υπηρεσία κ.λπ.).
  • Σημείο συνάντησης ορίζεται το κέντρο του αύλειου χώρου μπροστά από το νηπ/γείο μας.
  • Προσεγγίστε στο σχολικό χώρο κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή, σταθμεύεστε όσο πιο μακριά από το σχολείο γίνεται και σε καμιά περίπτωση πλησίον εισόδου διαφυγής και της κεντρικής εισόδου και προσεγγίστε με τα πόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα).

Η άφιξή σας θα γίνει από την πλαϊνή είσοδο της αυλής του Δημοτικού σχολείου. Εισερχόμενοι στο σχολικό χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του χώρου καταφυγής όπου είναι συγκεντρωμένη η τάξη των παιδιών σας, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφού ενημερώσετε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη σχετική κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού.

  • Αν παραλάβετε παιδί άλλης οικογένειας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω, δίνοντας στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο) καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό & σταθερό).
  • Αν η σωματική και ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας επιτρέπει την αποχώρηση, παρακαλούμε αποχωρήστε από το σχολικό χώρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επίβλεψη των μαθητών και η υλοποίηση των σχετικών ενεργειών μετριασμού των αποτελεσμάτων και των συνεπειών του συμβάντος.
  • Κατά την αποχώρησή σας από το σχολικό χώρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα σας δοθούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του σχολείου τις επόμενες ημέρες.
  • Κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλείψει το σχολικό χώρο μόνος του, αν δεν έρθει κάποιος να τον παραλάβει. Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας να παραλάβετε τα παιδιά σας, επικοινωνήστε με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας ή με κάποιον άλλο γονέα στον οποίο θα αναθέσετε την παραλαβή του παιδιού. Τα παιδιά θα παραμείνουν ασφαλή στο χώρο καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρις ότου παραληφθούν από τους γονείς/κηδεμόνες ή άλλο ορισθέν πρόσωπο.

Το σχολείο δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μαθητών του.

Για το λόγο αυτό σε περίπτωση κατάστασης κρίσης μην ενεργήσετε υπό το κράτος του πανικού. Φροντίστε οι ενέργειές σας να είναι ήρεμες και μεθοδικές.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων υπάρχει αναρτημένο στο ιστολόγιο του σχολείου στη σελίδα «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», όπου μπορείτε να το διαβάσετε.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Βουγιατζή Φωτεινή

“Άσκηση Σεισμού”

Ακούγοντας στην τηλεόραση για τους σεισμούς που γίνονται κατά καιρούς στη χώρα μας, θελήσαμε να δούμε τι έχει μείνει στο κάθε παιδί από την προηγούμενη αναφορά στο σχετικό θέμα. Έτσι επαναλάβαμε τη δραστηριότητα της “άσκησης σεισμού” στο νηπιαγωγείο μας, με σκοπό να κάνουν κτήμα τους τα παιδιά, τις ενέργειες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να προστατευτούν όσο το δυνατόν καλύτερα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της σεισμικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε …”ο υποτιθέμενος σεισμός”.

Βρήκαμε λοιπόν ένα μέρος που θα προστατευτούμε από αντικείμενα που τυχόν πέσουν

027

028

DSC01864

Μπήκαμε στη σειρά προστατεύοντας το κεφαλάκι μας με τα χέρια μας

029

DSC01865

Και ήσυχα χωρίς (όσο είναι δυνατό) πανικό, βγήκαμε στην αυλή του σχολείου,όλοι μαζεμένοι γύρω από τη νηπιαγωγό μας περιμένοντας τις επόμενες οδηγίες.

030

Τελικά καλά τα καταφέραμε!!!!!