Θ,θ όπως θάλασσα

 

Το γράμμα Θ – Μαθαίνω την Αλφαβήτα με εικόνες (youtube.com)

Βρίσκουμε την λέξη που ξεκινάει από Θ ,θ.

Είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για τα παιδιά και ταυτόχρονα αποκτούν φωνολογική επίγνωση.

1716207726101

κιθάρα , αυτοκίνητο ή θρανίο

1716207726115

Ζάρι ,  ή θέατρο

Γράφουμε όλοι το γράμμα Θ,θ κεφαλαίο και πεζό.

17162078002801716207800273 11716207726121

Βρίσκουμε αρχικά  ονόματα από Θ.

Θανάσης , Θάλεια

Βρίσκουμε λέξεις από θ.

θυμάρι, θρανίο, θυροτηλέφωνο ,θέατρο , θέση κ.α

Κάνουμε ατομικό φύλλο εργασίας  με το γράμμα Θ , θ