Ανακύκλωση μπαταριών

Το Νηπιαγωγείο μας είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα follow green του Δήμου Κατερίνης για ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού .

Σήμερα παραλάβαμε μετά από αίτηση μας  και κάδο αφής για ανακύκλωση μπαταριών.

Μπορείτε να φέρετε τις παλιές μπαταρίες σας στο Νηπιαγωγείο που θα είναι σημείο συλλογής.

17157973135691715797313559

Μέσω των δράσεων αυτών τα παιδιά εκπαιδεύονται να είναι υπεύθυνα και να προστατεύουν το περιβάλλον.