Ανακύκλωση και ρομποτική με την beebot

Kατευθύνουμε την μέλισσα ρομποτάκι προς τους κάδους ανακύκλωσης. Σε κάθε κάδο στην πίστα συλλέγουμε διαφορετικά υλικά ανακύκλωσης.

Αλουμίνιο, χαρτί ,πλαστικό, γυαλί, ρούχα

1708442406323

Κάνουμε μετρήσεις στην πίστα και  προγραμματίζουμε την beebot και πάει στον κάδο που πρέπει.

170844240629617084424063181708442406311 1

Αποτυπώνουμε τις διαδρομές στο χαρτί.