Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2022-2023 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Φροντίζω το Περιβάλλον

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Φροντίζω το Περιβάλλον οι μικροί μας μαθητές ασχολήθηκαν με το θέμα :

Προστάτεψε το δάσος-είναι πηγή ζωής

 Το πρόγραμμα διήρκησε κατά το δίμηνο Απρίλιος-ΜάιοςΛήψη αρχείου