23nipkater's blog

Παρέχεται από το Blogs.sch.gr

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Αυγ 20224

Θεματική ενότητα : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ
1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Τίτλος: «Καραβάνια χωρίς σύνορα: Αναζητώντας την πατρίδα της καρδιάς μας»

Στον κύκλο των συνολικά 7 δίωρων δραστηριοτήτων θα δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Με δεδομένο ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται να χειριστούν και να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες, όπως «δικαιώματα», «ελευθερία», «δημοκρατία», βασική μέριμνά μας ήταν η οργάνωση δραστηριοτήτων που θα ενίσχυαν τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης μέσα στην τάξη. Οι δραστηριότητες, το κλίμα, η οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις και ο τρόπος επικοινωνίας των νηπίων παίξανε μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων. Ξεκινώντας από αυτήν την παραδοχή, ο θεματικός κύκλος κύριο στόχο είχε την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, την υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και συνεργασίας και λιγότερη αναφορά  σε γνωστικούς στόχους.

Οι δραστηριότητες ήταν κατάλληλα διαμορφωμένες και διαφοροποιημένες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις η εκπαιδευτικός είχε την ευελιξία να προβεί εύκολα σε αλλαγές ή να τις προσαρμόσει σύμφωνα με το δυναμικό της τάξης. Οι δράσεις είχαν στόχο την εξάλειψη του ανταγωνισμό, των συγκρούσεων ή περιθωριοποίηση και δόθηκαν ευκαιρίες για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας.

Χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό:https://www.amnesty.gr/pos-na-xekiniso-ena-programma-ekpaideysis-gia-ta-anthropina-dikaiomata-stin-taxi-moy

Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος-Ιανουάριος

 1ο Εργαστήριο :

1η Δραστηριότητα: Παίζουμε διάφορα παιχνίδια ενεργοποίησης, συνοχής και δέσιμο της ομάδας

2η Δραστηριότητα: Μια μεγάλη καρδιά:

Τα παιδιά φτιάχνουν μία μεγάλη καρδιά με τη φωτογραφία και τα ονόματα όλων των παιδιών στο κέντρο και διακοσμούν την τάξη

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ 7   ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ 2

2ο Εργαστήριο:  Χωρίς νερό, τροφή και στέγη  … μας χρειάζονται!

1η Δραστηριότητα: Με αφορμή  υλικό από τη Unisef και μέσα από το διαδίκτυο  παρουσιάστηκαν   εικόνες και ακολούθησε  συζήτηση για την καθημερινή ζωή πολλών παιδιών του τρίτου κόσμου, την έλλειψη σε αγαθά που είναι αναγκαία για την επιβίωση, όπως το καθαρό/πόσιμο νερό, την επαρκή και ποιοτική τροφή για τα ίδια και τις οικογένειές  τους, για τις δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, για τα προβλήματα στέγασης  καθώς και για το δύσκολο αγώνα να επιβιώσουν από εχθροπραξίες στις περιοχές τους.

2η Δραστηριότητα: Τι θα πει βασικές ανάγκες;

Σκεφτόμαστε ,και μαθαίνουμε βλέποντας εικόνες μέσα από το διαδίκτυο. Φύλλο εργασίας με τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου.

− Δημιουργία νοητικού χάρτη με τις πρότερες ανάγκες  των παιδιών για τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου.

-Αναλαμβάνουν με την βοήθεια των γονέων τους να αναζητήσουν εικόνες και πληροφορίες για τα απαραίτητα αγαθά στον άνθρωπο.

3ο Εργαστήριο : Δικαιώματα του παιδιού

1η Δραστηριότητα: Προβολή της ταινίας  «Ειρήνη», η ιστορία μια μικρής  προσφυγοπούλας. Συζήτηση για τους όρους «δικαίωμα», «υποχρέωση» «ανάγκες». προβληματισμός και διατύπωση  υποθέσεων για τους λόγους που σε κάποιες  χώρες τα δικαιώματα των ανθρώπων κινδυνεύουν. Δραματοποίηση  της διαδικτυακής  ιστορίας.

 2η Δραστηριότητα:  Άσπρα και μαύρα πρόβατα:

Η ιστορία αφορά ένα κοπάδι από λευκά πρόβατα τα οποία συναντούν ένα μαύρο  πρόβατο και καλούνται  να  συζητήσουν για το αν θα τα δεχτούν στην  ομάδα τους. Θα  συζητήσουν  μεταξύ  τους, θα ακούσουν όλες τις απόψεις και να αποφασίσουν από μόνα τους  πως  θα αντιδράσουν, αν δηλαδή θα το δεχτούν στο κοπάδι τους ή  αν θα το διώξουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται με άλλα παιδιά στους ρόλους των μαύρων προβάτων – Συζητούν τις εντυπώσεις  τους από το  παιχνίδι.

https://www.youtube.com/watch?v=KGal2u7Vwe4&t=66s

4ο Εργαστήριο : Τα δικαιώματα ανήκουν σε όλους

1η Δραστηριότητα:  Σύνδεση των ανθρωπίνων αναγκών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναφερόμαστε στο προηγούμενο εργαστήριο που ασχοληθήκαμε  για τα ζώα  συντροφιάς. Ποιά είναι τα δικαιώματά τους; Διατυπώνουν τις απόψεις τους  για τις ανάγκες ενός αγαπημένου τους ζώου.  Τίθεται από  την νηπιαγωγό στα παιδιά το δίλλημα «αν τα δικαιώματα είναι κοινά σε κάθε ύπαρξη πάνω στη Γη. – Συζήτηση με βάση τις αναφορές  τους .  Κατασκευή  διαγράμματος  με τις ανάγκες ενός παιδιού για να είναι ευτυχισμένο.

Παρουσίαση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό των Αγγλικών βλέπουμε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=kTxSyJXAQpY που αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού και μαθαίνουμε  τις αντίστοιχες λέξεις.

-Τραγουδάμε το https://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y

(θέλουμε τα δικαιώματά μας)

 5ο Εργαστήριο : Οι φόβοι των παιδιών φόβοι όλων μας

  1η Δραστηριότητα: Με αφορμή την ταινία Ειρήνη που είχαν δει στο 3ο εργαστήριο και έχοντας επεξεργαστεί και εξοικειωθεί με τις έννοιες τα παιδιά, εστιάζει  η νηπιαγωγός στα συναισθήματα που βιώνει η μικρή προσφυγοπούλα στο ταξίδι της για μια νέα πατρίδα… Υπενθυμίζει την ιστορία και συζητούν:

-Για τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα τους

– εκφράζουν  τους δικούς τους φόβους  και τους αποτυπώνουν εικαστικά .Δείχνει το κάθε παιδί την  ζωγραφιά του στους άλλους και εκφράζουν τις  πιθανές απαντήσεις για το τι ζωγράφισε .

2η Δραστηριότητα:  «Αλυσίδα φιλίας»

Η  νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν τρόπους με τους οποίους δείχνουν καλοσύνη και φιλικότητα, σε  γνωστούς και σε άγνωστους ανθρώπους. Κάθε παιδί παρουσιάζει έναν τρόπο στην ολομέλεια. Γράφει  τη δική του ιδέα σε λωρίδα χαρτονιού. Η  νηπιαγωγός αναφέρει ότι θα φτιάξουν την «αλυσίδα σεβασμού και αγάπης». Κάνουμε μία αλυσίδα και στην αρχή  κάθε μέρας  διαλέγουμε  ένα κρίκο  από την αλυσίδα, και προσπαθούμε  να εφαρμόσουμε  ότι λέει η  καρτέλα  μέχρι το τέλος της ημέρας.

   6ο   Εργαστήριο

 1η Δραστηριότητα:  Οι φόβοι των παιδιών, φόβοι όλων μας

Τα παιδιά δημιουργούν την δική τους ιστορία  με  τους πρόσφυγες. Ξεκινά ένα παιδί και με τη σειρά  ο καθένας συνεχίζει  αυτό που είπε το προηγούμενο παιδί. Την αποτυπώνουν   εικαστικά βήμα-βήμα, ζωγραφίζοντας ο καθένας αυτό που είπε. Προσπαθούμε να αντιληφθούν  «το ταξίδι» των προσφύγων»  .

 7Ο Εργαστήριο

 1η Δραστηριότητα: Δραματοποίηση κοινωνικής  ιστορίας. Δραματοποίηση και συμμετοχή των μαθητών σε ιστορία των φυλών Τσαφ και Τσουφ που αφηγείται  η  νηπιαγωγός. Η ιστορία αφορά δύο φυλές που χωρίστηκαν και υπέφεραν εξαιτίας  της διχόνοιας των αρχηγών τους, χάνοντας  την πρόσβαση  σε στέγη   κτλ. Στο τέλος οι φυλές συμφιλιώνονται και βελτιώνουν τις  συνθήκες της ζωής τους.

-Ακολουθεί συζήτηση για τη φτώχεια  και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

 

από κάτω από: Χωρίς κατηγορία| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εργαστήρια Δεξιοτήτων    

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Translate

η ώρα είναι….


Σύνδεση 


Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων