ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ!

Αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε η λειτουργία της δανειστικής μα βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός των βιβλίων έχει πολλαπλά οφέλη στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς βοηθά στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου και φυσικά στη φιλαναγνωσία. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες τα παιδιά κατανόησαν βασικούς κανόνες λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης, αλλά και τρόπους προστασίας των βιβλίων . Διαβάσαμε τον <ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑ> και φτιάξαμε όμορφες κατασκευές με θέμα την ανάγνωση των βιβλίων.

εικόνα Viber 2023 12 01 16 48 22 931 εικόνα Viber 2023 12 01 16 48 58 462 εικόνα Viber 2023 12 01 16 49 01 750 εικόνα Viber 2023 12 02 11 20 23 914 εικόνα Viber 2023 12 02 11 20 25 488 εικόνα Viber 2023 12 02 11 20 25 630