ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ!

Οι πρώτες μέρες στο Νηπιαγωγείο είναι μέρες γνωριμίας κυρίως των παιδιών μεταξύ τους , αλλά και με τους εκπαιδευτικούς και το χώρο του σχολείου. Με παιχνίδια γνωριμίας ,ξενάγηση  και γνωριμία με το σχολικό χώρο , αλλά και παρουσίαση του εαυτού τους κύλησε η πρώτη βδομάδα. Τα παιδιά παρουσίασαν τον εαυτό τους στην ομάδα και άρχισαν να δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους. Η κοινωνικοποίηση είναι ο μεγαλύτερος σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης.

autofacestamp 1694933352724 autofacestamp 1694933367787