ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ!

Την Παρασκευή 19/5/23 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν το τελευταίο επιμορφωτικό σεμινάριο της χρονιάς , στο πλαίσιο της σύμπραξης 10 Νηπιαγωγείων για την ενδοσχολική επιμόρφωση. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το 3ο Νηπιαγωγείο Σιάτιστας και είχε θέμα <Τη διδακτική αξιοποίηση των παραμυθιών και τον τρόπο συμβολής τους στην εξέλιξη της γλώσσας>.

2 1 7 1 8 1 9