Ενδοσχολική επιμόρφωση

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε αυτή την εβδομάδα στο τρίτο κατά σειρά επιμορφωτικό σεμινάριο της σύμπραξης των δέκα Νηπιαγωγείων με ποικίλα θέματα . Το σεμινάριο είχε θέμα το σχολικό εκφοβισμό και τρόπους αντιμετώπισής του. Διοργανώθηκε από το Νηπιαγωγείο Πετρανών σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Κοζάνης ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και εισηγήτρια την κ. Μαλλιούφα.

20230112 185320 20230112 192039