Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτή τη βδομάδα στο Α Εργαστήριο Δεξιοτήτων της θεματικής ΕΥ ΖΗΝ με υποθεματική <Οδική ασφάλεια-κυκλοφοριακή αγωγή> ασχοληθήκαμε αρχικά με την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε αυτά που κυκλοφορούν στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Κατανοήσαμε την αξία των μέσων για την καθημερινή μας ζωή , καθώς και τους κινδύνους που κρύβουν αν δεν ακολουθούν τους κανόνες και τα σήματα του Κ.Ο.Κ. Παίξαμε παιχνίδια ταξινόμησης παιχνιδιών- μέσων, και κατασκευάσαμε αυτοκίνητα σε διάβαση πεζών με φανάρι. Βγήκαμε στους δρόμους γύρω από το σχολείο για να παρατηρήσουμε τις πινακίδες , αλλά και με τη βοήθεια του τροχονόμου να κυκλοφορήσουμε ως πεζοί και ως αυτοκίνητα. Ακούσαμε την <Ποδηλάτισσα > του Οδυσσέα Ελύτη και μάθαμε για το ποδήλατο με εικονόλεξα και ατομικές κατασκευές. Παίξαμε με πίνακα αναφοράς με τα μέσα και προσπαθήσαμε να τον αποδώσουμε ατομικά στη Γλώσσα. Τέλος παίξαμε διαδραστικά παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα. Η υιοθέτηση κανόνων οδηγικής ασφάλειας είναι σημαντική , καθώς βοηθά τα παιδιά να διατηρήσουν αυτή τη συμπεριφορά και ως ενήλικες.

20221108 105526 20221109 095957 20221109 122949 20221109 124956 20221110 095739 20221110 101126 20221110 121209 20221110 121608 20221111 103113 20221111 115401 315002569 649146203455293 1013663414055124924 n 315318725 8570498483021283 4877443186973278794 n