ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤ. 2022-23

Μετά και την αποτίμηση του προηγούμενου σχολικού έτους παρατηρήθηκε , πως παρά το γεγονός της συστέγασης του Νηπιαγωγείου μας με το 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης σε ένα σύγχρονο κοινό κτίριο, οι σχέσεις των μαθητών των δύο σχολείων δεν παρέμεναν συνεχείς και συνεργατικές καθ όλη τη διάρκεια του έτους , παρά μόνο ευκαιριακά και αποσπασματικά. Έτσι αποφασίστηκε από το σύλλογο διδασκόντων του Νηπιαγωγείου για την τρέχουσα σχολική χρονιά , η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης , σε συνεργασία κυρίως με την Α τάξη του Δημοτικού , που να αφορά στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, ούτως ώστε να γίνει αυτή ομαλά , συνεργατικά και καταρρίπτοντας όλα τα άγχη και τις φοβίες των παιδιών για το <<μεγάλο σχολείο>>.΄Το Σχέδιο δράσης θα διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά και θα περιέχει δραστηριότητες συνεργασίας.Λήψη αρχείου