Ενδοσχολική επιμόρφωση

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στο Β ενδοσχολικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από το 6ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης με θέμα <<Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο>> με εισηγητές καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Viber 2021 12 16 19 17 43 718 Viber 2021 12 16 19 40 02 175 1 5 7 9