Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου.

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου με δράσεις καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και με την συμμετοχή όλων των τμημάτων. Από την αρχή της ημέρας οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν μέσα από ποικίλο υλικό για τα οφέλη και τους κινδύνους του διαδικτύου. Στο τέλος απεικόνισαν τη γνώση που αποκόμισαν μέσα από τις ακόλουθες εργασίες.
66

Υποσημείωση: Οι ιδέες των εργασιών πάρθηκαν από τη συνάδελφο Καλλιόπη Παπουτσάκη.