Στη χώρα του Ατ και του Ντοτ( Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Πατώντας επάνω στην εικόνα θα πλοηγηθείτε στο β’ εργαστήριο δεξιοτήτων με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

istockphoto 1224045880 612x612 1

Vector of a boy, student using laptop computer surrounded by 3d shields, software protection