Πρώτη ενημερωτική συνάντηση γονέων. (Σχ.έτος: 2023-2024)

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στις  βασικές πληροφορίες που εστάλησαν στους γονείς των μικρών μας μαθητών προκειμένου να τους βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή τους.
happy first day of school 1st day of school