22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

22 elementary school lamia Blogs.sch.gr site

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ιούν 202115

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ιούν 202113

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Σεπ 202011

Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει την Δευτέρα 14 /9/2019 και ώρα 10.πμ ΄
Ωρα προσέλευσης μαθητών 9.45
Ώρα αποχώρησης με τη λήξη του αγιασμού 10.15 περίπου.
ΟΙ μαθητές θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα (υφασμάτινη ή χειρουργική) κατά την είσοδο τους στο σχολείο
Μόνο οι γονείς της Α΄ τάξης (ένας γονιός με χρήση μάσκας) θα εισέλθουν στο χώρο του σχολείου για να φέρουν τα παιδιά τους στην αίθουσα 1 της Α΄ τάξης που θα τα περιμένει η δασκάλα τους και κατόπιν θα αποχωρίσουν.
Ο αγιασμός θα γίνει στον προαύλιο χώρο με τήρηση της απαραίτητης απόστασης μεταξύ των μαθητών
Όλοι οι γονείς θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια του αγιασμού εκτός σχολικού προαυλίου κρατώντας την απαραίτητη απόσταση μεταξύ τους.
Η αποχώρηση των μαθητών θα ΄γίνει σταδιακά ξεκινώντας από τις μικρότερες τάξεις για αποφυγή συνωστισμού.
Την Τρίτη 15/9/2020 (ώρα προσέλευσης μαθητών 8.00 π.μ. ώρα αποχώρησης 11.30) θα δοθούν τα βιβλία, οι μαθητές να έρθουν με τις σχολικές τσάντες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Άρθρο 1Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Σεπ 202010

1. Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα απο-φυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-των.2. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με την από 3.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για τη λειτουργία νηπια-γωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαί-δευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου,γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης.2. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών στα ΚΕΣΥ φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα.3. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’ επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:α) Μαθητές με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου),β) Μαθητές με ινοκυστική νόσο γ) Μαθητές που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία,ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.4. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.5. Για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους μαθητές που προσέρχονται στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.6. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
7. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας
Άρθρο 3 Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.2. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.3. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.4. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.5. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μα-θητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις
Άρθρο 4 Ολοήμερο Πρόγραμμα
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας και των απασχολουμένων σε αυτό εκπαιδευτικών. Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται καλός αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθού το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι ομοίως υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης, όπου αυτά λειτουργούν
Άρθρο 6 Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο και σε οποια-δήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μο-νάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές
8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
9. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.10. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστη-ριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνα-τές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέ-πει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ ́ ανα-λογία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.
11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημε-ρώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορι-σμού η κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύπο-πτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας.
Άρθρο 8 Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προ-σκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς ορ-γάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 20mg/μέρα).
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νε-φρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνω-στική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μα-θημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

Μαΐ 202014

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020 -2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Αίτηση των γονέων/κηδεμόνων (υπογράφουν και οι  δύο  γονείς/κηδεμόνες)

2.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

4.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή  (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ).

  1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

6.Αίτηση  εγγραφής  στο  ολοήμερο  τμήμα (όσοι γονείς  επιθυμούν).

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο e-mail του Σχολείου   22dimrodi@sch.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

ΤΗΛ:   2231022859

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μαΐ 202013

Όσοι μαθητές επιθυμούν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας, οι γονείς τους θα συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο : mail@gym-mous-lamias.fth.sch.gr

 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας: https://mousikolamias.gr/

 

στο facebook: Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ: http://dide.fth.sch.gr/new/39938/

 

επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου.

 

Ο Δ/ντής

 

Νίκος Τζήμας

 

ΣΥΝ.2

 

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

 

.. / .. /2020

Αρ. Πρωτ.:……….

 

 

Προς τη Διεύθυνση

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

………………………………………………………………….

 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………..

 

Συγγενική σχέση με τον/τη μαθητή/τρια:

……………………….………………………………………..….

 

Τηλέφωνο:

………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………….

 

E – mail: ………………………………………………………..

του Μουσικού Σχολείου

..…………………..………………….

 

Παρακαλώ όπως δεχθείτε στη διαδικασία επιλογής μαθητών / μαθητριών για την Α΄ τάξη του Μ.Σ. για το σχολικό έτος 2019-2020 τον/την

 

………………………….. ………………………….

 

(όνομα)                                    (επώνυμο)

 

που φοιτά στην ΣΤ’ Τάξη και πρόκειται να απολυθεί από το …………….……………

 

δημόσιο / ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο.

 

 

 

Ο / Η Αιτών/ούσα ………..…………..

 

 

 

(υπογραφή)

 

ΣΥΝ.3

 

 

 

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση:

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

 

Οδός                         Αριθμός       Τ.Κ.      Συνοικία                    Δήμος ή ΔημοτικόΔιαμέρισμα

 

όπου υπάγεται η συνοικία

 

 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα

 

 

 

(υπογραφή)

Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς

Μαΐ 20208

Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 51068/05-05-2020 έγγραφο
Μετά από επιστολή του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με θέμα «Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 21/30-04-2020 του Δ.Σ.) σάς γνωστοποιούμε ότι στον ιστότοπο του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στη σελίδα «Covid-19 Υλικό για γονείς» (https://ipkathens4.wixsite.com/ipka/covid-19-yliko-gia-goneis) έχει αναρτηθεί Οδηγός για Γονείς «Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πανδημία από τον κορωνοϊό και να αντιμετωπίσουμε μαζί την κρίση», ο οποίος περιέχει συμβουλές για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού».

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Απρ 202010

Γνωρίζουμε το Μουσείο της Ακρόπολης μέσα από εκπαιδευτικές, διαδικτυακές δραστηριότητες.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Απρ 20205

Όσο μένουμε σπίτι, λόγω κορονοϊού, είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο για να έρθουμε πιο κοντά με τα παιδιά μας, περνώντας μαζί τους δημιουργικό χρόνο .
Αν έχετε ξεμείνει από ιδέες για το πώς μπορείτε να απασχολήσετε τα παιδιά σας, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω δραστηριότητες που σας συγκεντρώσαμε.
Δήμητρα Τσιγγενέ
17 Μαρτίου 2020 07:33
….Μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω 10 δραστηριότητες :
1. Το δικό τους παραμύθι
Αν έχετε βαρεθεί να διαβάζετε παραμύθια, τότε παροτρύνετε τα παιδιά σας να δημιουργήσουν τα δικά τους. Φροντίστε να οξύνετε τη φαντασία τους, προκαλώντας τα να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι ζωγραφίζοντας. Δώστε τους ένα μπλοκ ζωγραφικής και πρότεινέ τους να επιλέξουν ένα αγαπημένο τους θέμα, γύρω από το οποίο θα χτίσουν τη δική τους ιστορία. Κάθε σελίδα, μία ζωγραφιά που έχει κάτι να πει. Ζητήστε τους στο τέλος να σας το δείξουν σελίδα-σελίδα και φυσικά να σας το αφηγηθούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Κάνετέ τους ερωτήσεις και αφήστε τα να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους.
2. Μαγειρέψτε παρέα
Φτιάξτε παρέα το μεσημεριανό φαγητό σας. Αφήστε τα παιδιά σας να πλύνουν τα λαχανικά δείχνοντάς τους φυσικά πώς να τα πλένουν σχολαστικά. Όσο μαγειρεύετε μην ξεχνάτε να τους εξηγείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία. Κακά τα ψέματα, θα χαρούν ακόμα περισσότερο αν φτιάξετε μαζί κουλουράκια και τα αφήσετε να παίξουν με τη ζύμη. Δώστε τους το ελεύθερο να φτιάξουν τα δικά τους σχέδια και ψήστε τα μαζί με τα δικά σας. Θα χαρούν πολύ (και θα απολαύσουν τις δικές τους δημιουργίες).
3. Φτιάξτε τη δική σας πράσινη γωνιά
Μεταμορφώστε παρέα με τα παιδιά σας το μπαλκόνι σας σε έναν υπέροχο, μικρό κήπο. Προμηθευτείτε από ένα φυτώριο λουλούδια και δεντράκια και γίνετε εσείς οι κηπουροί. Φυτέψτε τα σε χρωματιστές γλάστρες και διακοσμήστε με αυτές το μπαλκόνι χαρίζοντάς του ζωή. Στη συνέχεια εξηγείστε στα παιδιά σας πώς περιποιούμαστε το κάθε φυτό. Τέλος, συμφωνείστε πως κάθε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να φροντίζει το δικό του φυτό και θα είναι υπεύθυνο για αυτό. Καθημερινά θα πρέπει να περνάτε λίγο χρόνο στην πράσινη γωνιά σας.
4. Γυμναστείτε
Σίγουρα τα παιδιά σας θα ακολουθούσαν κάποιο χόμπι, (π.χ τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ) πριν την καραντίνα. Τι σημαίνει αυτό; ότι διοχέτευαν την ενέργειά τους εκεί και φυσικά ότι γυμναζόντουσαν. Ακριβώς επειδή πια είναι δύσκολο να συνεχίσουν αυτές τις συνήθειές τους (εκτός αν έχετε χώρο στην αυλή), φροντίστε να γυμναστείτε όλοι μαζί μέσα στο σπίτι. Τρέξτε, κάνετε yoga, pilates ή ακολουθήστε όλοι μαζί κάποιο από τα δεκάδες workouts που θα βρείτε στο YouTube. Η μουσική δυνατά και είσαστε έτοιμοι. Η άσκηση θα βελτιώσει τη διάθεσή σας και θα σας βοηθήσει να μειώσετε τα επίπεδα άγχους σας.
5. Ώρα για παλιά videos
Βρείτε παλιά οικογενειακά σας videos (με τους γονείς, τους φίλους, τον σύντροφό σας) και παρακολουθήστε τα παρέα με τα παιδιά σας. Αφηγηθείτε τους ιστορίες του παρελθόντος και δείξετέ τους πως θέλετε να γνωρίζουν βασικές στιγμές της ζωής σας. Θα τους κρατήσετε το ενδιαφέρον ζωντανό και φυσικά θα σας γνωρίσουν ακόμα περισσότερο. Την επόμενη μέρα μπορείτε να τους δείξετε δικά τους videos από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και να τους θυμίσετε ωραίες, οικογενειακές σας στιγμές.
6. Παζλ, σταθερή αξία
Παραδοσιακή, οικονομική δραστηριότητα η οποία μάλιστα απαιτεί και αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Το παζλ αποτελεί την ιδανική δραστηριότητα για παιδιά κάθε ηλικίας, μιας και σύμφωνα με έρευνες βελτιώνουν τη μνήμη, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, βελτιώνουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την υπομονή των παιδιών. Πάρτε θέση δίπλα στα παιδιά σας και ξεκινήστε να συνδέετε τα κομμάτια του παζλ μαζί.
7. Ο ηθοποιός που κρύβετε μέσα σας
Αφηγηθείτε τους ένα από τα αγαπημένα τους παραμύθια και στη συνέχεια επιλέξτε τον ρόλο που επιθυμεί κάθε μέλος της οικογένειας, ώστε να παίξετε το δικό σας θεατρικό παιχνίδι. Οι πρωταγωνιστές θα είσαστε εσείς. Μπορείτε φυσικά να αλλάξετε και τους ρόλους μεταξύ σας για να γίνει πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι. Φροντίστε να το τραβήξετε σε βίντεο για να το παρακολουθήσετε μετά όλοι μαζί και να διασκεδάσετε σχολιάζοντας τις υποκριτικές σας ικανότητες.
8. Παίζοντας με τις λέξεις
Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών σας, θα παίξετε και το αντίστοιχο παιχνίδι λέξεων. Αν είναι προσχολικής ηλικίας, δείξτε τους εικόνες, ζητήστε τους να σας πουν το όνομα του ζώου/αντικειμένου που απεικονίζεται και έπειτα να σας βρουν 5 λέξεις που να ξεκινούν από το ίδιο γράμμα. Αν πάλι πηγαίνουν στο δημοτικό, μπορείτε να παίξετε κρεμάλα, όνομα-ζώο-φυτό-πράγμα ή να λύσετε παρέα σταυρόλεξα. Η εξάσκηση με τις λέξεις είναι ο στόχος σας σε κάθε περίπτωση.
9. Ώρα για μεταμφίεση
Εσείς μπορεί να σιχαίνεστε τις Απόκριες (ή μπορεί και όχι), όμως τα μικρά παιδιά σίγουρα τις λατρεύουν, μιας και τότε τους δίνεται η ευκαιρία να μεταμφιεστούν όπως εκείνα επιθυμούν. Δώστε τους, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία μέσα στο σπίτι και θα δείτε πως θα το εκτιμήσουν πολύ. Βγάλτε από την αποθήκη, τα συρτάρια και τις ντουλάπες ρούχα και αξεσουάρ που δεν φοράτε και τοποθετήστε τα όλα σε ένα καλάθι. Ζητήστε τους να τα χαζέψουν όλα και έπειτα να δημιουργήσουν με αυτά τη δική τους στολή. Σειρά έχει η αναπαράσταση του ρόλου που επέλεξαν. Τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες για να χαρούν ακόμη περισσότερο.
10. Ταινία και συζήτηση
Η παιδική ταινία είναι πάντα καλή ιδέα. Φτιάξτε παρέα σπιτικό ποπ κορν, φορέστε άνετα ρούχα και καθίστε αγκαλιά στον καναπέ να τα απολαύσετε, αφού φυσικά έχετε πλύνει σχολαστικά τα χέρια σας. Παρακολουθήστε την ταινία και μην βαριέστε να απαντάτε σε κάθε πιθανή ερώτησή τους. Στο τέλος της ταινίας συζητήστε μαζί τους. Εσείς όταν βγαίνετε από το σινεμά δεν αναλύετε την ταινία με την παρέα σας; Κάνετε το ίδιο με τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους έτσι να εμβαθύνουν. Ρωτήστε τα πράγματα, τονίστε τους κάποιες σκηνές που άξιζαν την προσοχή τους και ζητήστε τους να σας περιγράψουν τι τους άρεσε και τι όχι από την ταινία.
Επίσης πολλές ιδέες μπορείτε να βρείτε αξιοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Montessori – 20 παιδαγωγικοί τρόποι να απασχολήσετε ένα …
www.themamagers.gr › kati-paizei › katse-mesa › montessori-20-peda…

Διασκεδαστικές δραστηριότητες για παιδιά στο σπίτι – Mama365
www.mama365.gr › 10-tropoi-gia-na-krathsete-apasholhmena-ta-paidia

50 δραστηριότητες στο σπίτι για παιδιά (για βροχερές μέρες και …
www.aspaonline.gr › drastiriotites-spiti-paidia-vroheres-meres

Τέλειοι Τρόποι για να Απασχοληθούν τα Παιδιά Δημιουργικά …
spirossoulis.com › teleioi-tropoi-gia-na-apasxolithoun-ta-paidia-dhmi…

Δημιουργικά Παιχνίδια Για Παιδιά στο Σπίτι – Epithimies.gr
www.epithimies.gr › οικογένεια › παιδιά › 10-idees-gia-dimioyrgiki-a…

Πως θα απασχολήσω δημιουργικά το παιδί στο σπίτι …
www.lifemade.gr › 2016/02/23

Ιδέες για να απασχοληθούν δημιουργικά τα παιδιά τώρα που …
www.thebest.gr › article › 573108-idees-gia-na-apascholithoun-dimio…

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας και να διαχειριστούμε ψυχολογικά τον COVID-19

Απρ 20203

Αγαπητοί γονείς,
Δε μπορουμε να συναντηθούμε αλλά θέλουμε να σας στηρίξουμε αυτές τις δύσκολες ημέρες για όλους μας. Η πανδημία του κορωνοϊού είναι η νέα πραγματικότητα στην οποία ζούμε εδώ και λίγο καιρό και στην οποία καλούμαστε να ζήσουμε για ακόμα ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Τα νέα αυτά δεδομένα, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εξάπλωση του ιού και τη συνεχή έκθεση σε πληροφορίες, είναι αναμενόμενο να προκαλούν ανησυχία, άγχος και στρες στα παιδιά , στους γονείς και σ΄ολόκληρη την οικογένεια. Για τους παραπάνω λόγους, και για να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε καλύτερα τα παιδιά μας, είναι σημαντικό ως γονείς:
– να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ότι βιώνουμε ένα σοβαρό στρεσογόνο γεγονός, που είναι απολύτως φυσιολογικό να επιφέρει αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις (φόβο, θλίψη, άγχος, δυσφορία κ.ά.),
– να κατανοήσουμε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και παράλληλα να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας ώστε να δούμε τις δυνατότητες μας για να ανταπεξέλθουμε σ’αυτή τη δύσκολη κατάσταση μη επιβαρύνοντας τα παιδιά μας.
Για την δική μας στήριξη είναι σημαντικό να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αλλά να συζητάμε για τα συναισθήματά μας με τα κοντινά μας άτομα
(σύντροφο, φίλους, συγγενείς), δηλαδή με το δικό μας υποστηρικτικό δίκτυο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι σε αυτήν την κρίσιμη για όλους μας περίοδο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μεγάλο όγκο πληροφοριών και είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Επηρεάζονται, όμως, σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι γύρω τους, και κυρίως οι γονείς. Αν οι γονείς διαχειρίζονται αυτή τη κρίση με σιγουριά, είναι σε θέση να παρέχουν και καλύτερη υποστήριξη στα παιδιά τους.
Η έγκυρη πληροφόρηση και η γνώση για το πώς να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση αποτελούν τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για τον λόγο αυτό, παρακάτω παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών ανά ηλικία και πρακτικές συμβουλές διαχείρισής τους. Κάθε παιδί, όπως και κάθε άνθρωπος γενικότερα, αντιδρά και διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο το στρες, ανάλογα με την ηλικία του, τις προηγούμενες εμπειρίες του και τους μηχανισμούς διαχείρισης στρες που ήδη διαθέτει. Για κάθε παιδί, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση και το αίσθημα ασφάλειας είναι τα κύρια εργαλεία που χρειάζεται να υιοθετήσουν οι γονείς. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει το παιδί γιατί χρειάζεται να κάνει αυτό που του ζητάμε. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συζήτησης και των απαντήσεων σε τυχόν απορίες. Ας δώσουμε χρόνο και χώρο στα παιδιά να εκφραστούν, καθώς και τη φροντίδα και την αγάπη μας για να ζήσουμε όλοι μας όσο πιο άνετα και ήρεμα γίνεται αυτή τη δύσκολη αναγκαία περίοδο εγκλεισμού και κοινωνικής απομόνωσης και να την κάνουμε όσο πιο ευχάριστη μπορούμε.
Ας δούμε λοιπόν κάποιες πρακτικές συμβουλές στη καθημερινή 24ωρη συμβίωση με τα αγαπημένα μας παιδιά
-Ο γονιός είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο παιδί και την πραγματικότητα Εξηγούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται για την κατάσταση και την αναστάτωση που επικρατεί. Δηλαδή για τον κορωνοϊό και για τη καραντίνα ως συνέπεια του. «Είναι αυτές οι μέρες που δεν μπορείς να πας στο σχολείο, στις δραστηριότητες σου ή να παίξεις με τους φίλους σου. Αυτό συμβαίνει γιατί στη χώρα μας όπως και σε πολλές χώρες έχει εμφανιστεί ο κορωνοϊός που αρρωσταίνει τους ανθρώπους με επίμονο βήχα και πυρετό. Οι γιατροί φροντίζουν τους άρρωστους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσουμε πρέπει να μείνουμε σπίτι !!! Το να μείνεις σπίτι ξέρω είναι βαρετό αλλά υπάρχουν πολλά ευχάριστα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τη μαμά και τον μπαμπά. Όταν ο κορωνοϊός φύγει τότε θα μπορέσουμε να βγούμε από το σπίτι.» ή «Για να μην διακινδυνεύσουμε να κολλήσουμε άλλους ή να μας κολλήσουν άλλοι είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να παραμείνουμε σπίτια μας όσο μας επιβληθεί.
– Είμαστε προσεκτικοί να μην τα υπέρ-εκθέτουμε στα γεγονότα και κυρίως σε εικόνες. Ο περιορισμός της έκθεσης σε συνεχείς πληροφορίες και εικόνες από τα ΜΜΕ αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας, όχι μόνο των παιδιών αλλά και των ίδιων των γονιών Εξηγούμε λοιπόν στα παιδιά ότι με το μέτρο της παραμονής στο σπίτι θα πετύχουμε να μείνουμε υγιείς αλλά και να διευκολύνουμε τη δουλειά των γιατρών που μας φροντίζουν και μας γιατρεύουν! Ότι υπάρχουν φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που ασθενούν θεραπεύονται. Το φαινόμενο της πανδημίας του κορωνοϊού και του κατ’ οίκον περιορισμού αγχώνουν περισσότερο τους γονείς. Γι’ αυτό το λόγο οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν τις ανησυχίες και τις έντονες συναισθηματικές τους αντιδράσεις μπροστά στα παιδιά, με στόχο να τα καθησυχάσουν γι’ αυτό το τόσο ιδιαίτερο γεγονός .

-Εντάσσουμε στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
-Προγραμματίζουμε χαλαρωτικές δραστηριότητες με τα παιδιά μας πριν την ώρα του ύπνου.
-Διατηρούμε την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Η διατήρηση της ρουτίνας είναι καθησυχαστική για τα παιδιά, καθώς τα βοηθά να διατηρούν ένα αίσθημα ασφάλειας και κανονικότητας στην καθημερινότητά τους. Τα παιδιά μπορεί να έχουν απορίες σχετικά με το πότε θα επιστρέψουν στο σχολείο και στην προηγούμενη καθημερινότητά τους. Μπορεί να αναφέρουν ότι τους λείπουν οι φίλοι και οι φίλες τους. Τους εξηγούμε όσο πιο απλά μπορούμε αυτά που γνωρίζουμε τη δεδομένη στιγμή
-Αποφεύγουμε την απόδοση ευθυνών.Όταν υπάρχει ένταση, είναι εύκολο μερικές φορές να αρχίσουμε να κατηγορούμε μία ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων. Είναι σημαντικό όμως να αποφύγετε να στιγματίσετε ομάδες ανθρώπων ως υπεύθυνες για τον κορωνοϊό
.-Τονίζουμε στα παιδιά τα σημαντικά στοιχεία .Μερικά σημαντικά σημεία που πρέπει να τους τονίσετε κατά τις συζητήσεις σας είναι:«Οι ενήλικες στο σπίτι και στο σχολείο φροντίζουν για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Αν έχουν οποιαδήποτε ανησυχία, να μιλούν σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται. Ο κορωνοϊός Covid-19 δεν προσβάλλει όλους τους ανθρώπους, ούτε τους αρρωσταίνει όλους. Οι υγειονομικές Αρχές και οι Αρχές του σχολείου προσέχουν ιδιαίτερα ώστε να βεβαιωθούν ότι θα προσβληθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι.»
-Δίνουμε έμφαση σε ό,τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να προστατευτούν και όχι σε όσα δεν μπορούν να ελέγξουν και κυρίως σε τρόπους αυτοπροστασίας . Μιλάμε στα παιδιά μας ιδιαίτερα για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν από τον κορωνοϊο, τηρώντας βασικούς κανόνες υγιεινής και κυρίως εφαρμόζοντας το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Μπορούμε παράλληλα να σκεφτούμε όλοι μαζί ιδέες για το πώς να υιοθετήσουμε συμπεριφορές προαγωγής της υγείας στο σπίτι. Για παράδειγμα, ακολουθούμε πιο υγιεινή διατροφή και βάζουμε στη μέρα μας τη σωματική δραστηριότητα .
-Συζητάμε με τα παιδιά μας. Τα ενθαρρύνουμε να μας κάνουν ερωτήσεις και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Είναι σημαντικό, τα παιδιά να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους από μικρή ηλικία κυρίως όταν πρόκειται για καταστάσεις κρίσης γιατί τα βοηθά να ανακουφιστούν από την ένταση που μπορεί να βιώνουν. Παράλληλα, είναι πιθανό να ανησυχούν για την υγεία συγγενών ή μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων, όπως ο παππούς και η γιαγιά. Εάν υιοθετήσουμε τέτοιες δραστηριότητες τώρα είναι και πιθανό να διατηρηθούν και μετά το πέρας της πανδημίας!
-Είμαστε ψύχραιμοι και καθησυχαστικοί. Έχουμε στο νου μας ότι τα παιδιά αντιδρούν και ακολουθούν τις αντιδράσεις των ενηλίκων που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους. Αυτά που λέμε εμείς στα παιδιά σε σχέση με τον ιό, σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται και τις σχετικές εξελίξεις μπορούν είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν το άγχος των παιδιών.
Υπογραμμίζουμε στα παιδιά ότι η υγεία των ίδιων και της οικογένειάς μας είναι καλή, εφόσον αυτό ισχύει.
-Είμαστε ειλικρινείς – Δίνουμε στα παιδιά ακριβείς πληροφορίες
Αν τα παιδιά δεν έχουν σωστή ενημέρωση, είναι εύκολο να αρχίσουν να φαντάζονται πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα.
Τα παιδιά μπορεί να θελήσουν να μιλήσουν σε κάποιον για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, τις απορίες τους .Επιτρέψτε στα παιδιά σας να σας μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και καθησυχάστε τα. Είναι σημαντικό να νιώθουν ότι έχουν κάποιον να μιλήσουν.

Ειδικότερα ανά ηλικία η διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών-εφήβων και η ενημέρωση τους για τον covid19 έχει ως εξής:

Παιδιά έως 2 ετών
Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία ενδέχεται να κλαίνε πιο συχνά από το συνηθισμένο και να αποζητούν περισσότερη προσοχή και φροντίδα απ’ ότι συνήθως.
Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι όταν βρισκόμαστε μαζί τους. Μπορεί να μην αντιλαμβάνονται πλήρως αυτά που τους λέμε, αλλά είναι σε θέση να αντιληφθούν τα μη-λεκτικά μηνύματα (όπως εκφράσεις ή κινήσεις) και τις αντιδράσεις μας.
Παρατηρούμε τη συμπεριφορά τους για οποιοδήποτε σημάδι άγχους ή στρες. Διατηρούμε τη ρουτίνα και ένα σταθερό πρόγραμμα.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 έως 6 ετών)
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πιθανό λόγω στρες, να επιστρέψουν σε προγενέστερες συμπεριφορές, όπως νυκτερινή ενούρηση, προσκόλληση στους γονείς, φόβος να μείνουν μόνα, διαταραχές στον ύπνο ή απώλεια όρεξης.
Αρχικά χρειάζεται να δείξουμε ως γονείς υπομονή και κατανόηση. Είναι σημαντικό, να παρέχουμε στα παιδιά μας ασφάλεια, τόσο λεκτική όσο και σωματική μέσω της φυσικής μας παρουσίας. Παράλληλα, τα ενθαρρύνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από το παιχνίδι, το παραμύθι ή την αφήγηση. Είναι πολύ πιθανό επίσης το παιδί μας να ανησυχεί για την υγεία των γονιών, συγγενών και φίλων. Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τα παιδιά, εξηγώντας τους ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παραμείνουμε όλοι υγιείς και ασφαλείς. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κατάσταση ως ευκαιρία, ώστε να μάθουμε στα παιδιά μας να τηρούν και τα ίδια τους κανόνες υγιεινής, πλένοντας συχνά τα χέρια τους. Μπορούμε μάλιστα να κάνουμε πιο διασκεδαστική τη διαδικασία, για παράδειγμα μέσα από κάποιο σχετικό τραγούδι ή ακόμη και γράφοντας ένα δικό τους τραγούδι.
Μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον νέο κορωνοϊό, μέσω παραμυθιών. Χρησιμοποιούμε και άλλες μεθόδους, όπως τη ζωγραφική με διάφορα χρώματα, τα παιχνίδια ρόλων, τις κατασκευές κλπ

Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
Σε μία τέτοια κατάσταση, τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να εκδηλώνουν θλίψη, θυμό, ευερεθιστότητα, προβλήματα στον ύπνο και στη διατροφή, εφιάλτες και προβλήματα συγκέντρωσης. Επίσης, μπορεί να εμφανίσουν και σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο ή πόνο στο στομάχι, ως αντίδραση στο στρες. Σημαντική είναι και η διατήρηση των επαφών των παιδιών μας με τους συνομήλικους και τους φίλους τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ίντερνετ ή το τηλέφωνο, αφού η συνάντηση από κοντά δεν επιτρέπεται στην παρούσα φάση.
Είναι επίσης σημαντικό να μην χαθεί η επαφή του παιδιού με τα μαθήματα. Στο διαδίκτυο υπάρχει πολύ υλικό για επανάληψη στην ήδη διδακτέα ύλη. Μπορούμε να αξιοποιούμε γενικότερα το διαδίκτυο για δημιουργικές δραστηριότητες, π.χ. εκπαιδευτικά παιχνίδια για ασφαλή πλοήγηση, παρακολούθηση παραστάσεων διαδικτυακά, δωρεάν βιβλία και παραμύθια για παιδιά•
Έφηβοι ηλικίας 12-18 ετών
Οι έφηβοι, όπως και οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες παιδιών, μπορεί να εμφανίσουν τις συνήθεις αντιδράσεις, όπως σωματικοί πόνοι, ευερεθιστikότητα, διαταραχές στη διατροφή και τον ύπνο. Ωστόσο, μπορεί να επιδεικνύουν παράλληλα μια συμπεριφορά απάθειας, αγνοώντας συμπεριφορές προαγωγής υγείας και κανόνες υγιεινής ή υιοθετώντας συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
Η κατανόηση, η ενσυναίσθηση και η υπομονή από εμάς τους γονείς παίζουν και εδώ καθοριστικό ρόλο. Συζητάμε μαζί τους. Τους δίνουμε χώρο να εκφραστούν, χωρίς να προσπαθούμε να επιβάλλουμε το πώς εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε ή κρίνουμε την κατάσταση.Μην ξεχνάμε ότι οι έφηβοι μπορεί να αντιμετωπίζουν τον ιό με χιούμορ. Το χιούμορ είναι ένας υγιής μηχανισμός άμυνας και διαχείρισης, αρκεί να μην έχει αντίθετα αποτελέσματα αν αντιμετωπίζουν την κατάσταση μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Οι έφηβοι, λόγω και της κατάστασης, ενδέχεται να «βουλιάξουν» στις οθόνες των υπολογιστών.
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα και ως προς αυτό. Δηλαδή ορίζουμε μαζί συγκεκριμένες ώρες που μπορούν να αφιερώνουν στο διαδίκτυο ή τον υπολογιστή για ψυχαγωγικούς λόγους. Εάν υπάρχουν ήδη όρια ως προς αυτό, είναι καλό να τα διατηρήσουμε και να φροντίζουμε να τηρούμε
Kαι στους εφήβους είναι απαραίτητο να μην χαθεί η επαφή με τα μαθήματα και το σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά που βρίσκονται στη Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί είναι πολύ πιθανό να βιώνουν ήδη στρες λόγω των εισαγωγικών εξετάσεων και των αλλαγών που μπορεί να επέλθουν λόγω της κατάστασης. Συζητάμε μαζί τους, τους ενθαρρύνουμε να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους, τους θυμίζουμε ότι η ίδια κατάσταση ισχύει για όλους τους συμμαθητές τους και προσπαθούμε να τους κάνουμε να νιώσουν ασφάλεια για το μέλλον αποφεύγοντας να τους μεταφέρουμε τα δικά μας άγχη και ανησυχίες σχετικά με το νέο κορωνοϊό.

Εν κατακλείδι ο κάθε γονέας ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον το παιδί του και τις ανάγκες του. Οι υγιείς σχέσεις που χτίζουμε με τα παιδιά μας αποτελούν σημαντικό εφόδιο, όχι μόνο για τη διαχείριση της κρίσης στην περίπτωση του νέου κορωνοϊού, αλλά και για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων στην οικογένεια.
Τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς τους γονείς να αναρωτηθούμε τι θέλουμε το παιδί μας να μάθει μέσα από αυτήν την κρίση δημόσιας υγείας. Το βασικότερο που έχει προκύψει μέχρι στιγμής, είναι η ατομική ευθύνη και δράση και πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο καθένας μας στην αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης.
Η συλλογική ευθύνη, η συλλογική δράση, ο αλτρουισμός και η αλληλοβοήθεια αποτελούν επίσης συμπεριφορές και ιδανικά που καλούμαστε να επιδείξουμε και μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε περιπτώσεις κρίσεων. Αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά μηνύματα για όλους μας και πρέπει να τα υπενθυμίζουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας αλλά και στα παιδιά μας.

Γι΄αυτό σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για τον τρόπο που θα ενημερώνετε τα παιδιά σας ή θα διαχειρίζεστε τη συμπεριφορά τους ή ψυχολογική υποστήριξη για σας , μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα παρακάτω μέλη
του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας

ΕΛΕΝΗ ΛΑΠΑΝΤΖΗ εκπ/κός ΤΕ (ειδική παιδαγωγός) τηλ 2238023595
ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ σχολική ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ τηλ 2231022859
ΑΝΤΩΝΟΠΟΛΟΥ κοινωνική λειτουργός της ΕΔΕΑΥ τηλ 2231022859
Email επικοινωνίας 22dimrodi@sch.gr
Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. …

« Παλιότερα άρθρα

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Αύγουστος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων