Φυσική Αγωγή στο νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο μας, προγραμματίζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, σύμφωνα με το σκοπό της Φυσικής Αγωγής, τη σωματική, κοινωνική συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από παιχνίδια που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών

Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απα­ραίτητο εξοπλισμό και διευκολύνουμε τη συμμετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας του.

Viber 2021 11 29 20 10 44 457 1 Viber 2021 11 29 20 10 47 959 1

Φυσική αγωγή στο νηπιαγωγείο νο2

.jpg

Κάθε ευκαιρία για παιχνίδι που συνδυάζει τα οφέλη της φυσικής αγωγής  με τη διασκέδαση των νηπίων και των προνηπίων αξιοποιείται στο νηπιαγωγείο μας!

Μέσω του παιχνιδιού στοχεύουμε στην ισορροπία και στην αδρή κινητικότητα με αποτέλεσμα τα παιδιά ν’ αναπτύσσονται διασκεδάζοντας!